Staňte sa partnerom

Monitorovacie senzory v úlohe záchranárov

Pacienti v nemocniciach majú k dispozícii odborníkov a špeciálne prístroje, ktorých úlohou je monitorovať ich zdravotný stav. Čo ale v prípade, keď ľudia nie sú v nemocnici a náhle príde k zhoršeniu ich stavu? Ako ich najbližší zistia, že potrebujú reálnu pomoc? Odpoveďou sú moderné technológie založené na pravidelnom monitoringu a priebežnom vyhodnocovaní životných funkcií.

Úspešným zdravotníckym zásahom a liečbe, resp. už aj stanoveniu diagnózy, pomáha včasná identifikácia zdravotného problému. Tu svoj prínos úspešne dokazujú najnovšie technológie. Vďaka pravidelnému monitoringu vedia priebežne sledovať stav životných funkcií a tak včas odhaliť aj malé odchýlky. To pomáha predísť problémom ešte skôr, ako nastanú, resp. riešiť ich čo najskôr, pokiaľ sú riešiteľné.

Podobné technológie sa dnes bežne využívajú v automobiloch, ktoré po nehode samé zavolajú sanitku, alebo v prípade poruchy technickú asistenciu. Dávame ich na domáce zvieratá, keby sa náhodou stratili, ale aj na drahé veci, ktoré vieme nájsť, ak by nám ich odcudzili. No sami na seba a naše zdravie z neznámych dôvodov zabúdame.

Technológie v dnešnej dobe prinášajú inovácie, vďaka ktorým môžeme starostlivosť a zdravotnú pomoc dostať bližšie k ľuďom a dokonca ju nasmerovať na vhodné cieľové skupiny. Niektoré z nich sú rizikové už na prvý pohľad, napríklad seniori, deti, tehotné ženy, dlhodobo chorí. No sú to aj ľudia, pri ktorých si možné riziko neuvedomujeme, alebo ho dostatočne neriešime. Pracovníci v rizikových povolaniach, prípadne v rizikových prostrediach, alebo len ľudia, ktorí vykonávajú svoju pracovnú činnosť osamote a bez dohľadu kolegu schopného včasne reagovať pri akomkoľvek zdravotnom probléme.

Moderné osobné monitory a GPS lokalizátory dnes dokážu okrem polohy sledovať aj zmeny okolitého prostredia, detegovať pád, monitorovať životné funkcie, komunikovať aj mimo štandardných mobilných sietí a teda aj tam, kde nie je klasický signál. Fungujú na batérie, ktoré vydržia na jedno nabitie aj mesiace a zvládnu aj náročné používanie a extrémne prostredie. Informácie z týchto zariadení tak môžu poskytnúť cenné vstupy pre zdravotníctvo.

Cieľom monitorovania zamestnancov má byť práve ich bezpečnosť, zvýšenie ochrany a automatické vyslanie pomoci v prípade potreby. Ideálne je aj nastavenie notifikácií pre zodpovedné osoby, ktoré sú okamžite upozornené na hroziace nebezpečenstvo. Monitorovacie technológie nie sú určené len na odhaľovanie potenciálnych nástrah pre ľudské zdravie, ale napríklad v spolupráci s AI (umelá inteligencia) pomáhajú predikovať možné situácie, predchádzať im, a tak zvyšovať efektivitu všetkých zainteresovaných zložiek.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies