Viera Uherová

Oracle Slovensko, generálna riaditeľka
Generálna riaditeľka Oracle Slovensko, ktorá sa v rámci svojej kariéry pohybuje už viac ako 20 rokov. Bola na rôznych riadiacich postoch vo viacerých slovenských a medzinárodných IT spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú dodávaním projektov v sektoroch verejnej správy a oblasťami telekomunikácií, bankovníctva, zdravotníctva, dopravy a utilít. Pod jej vedením boli dodávané komplexné informačné a komunikačné systémy zákazníkom na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku a Holandsku. Pôsobila aj ako oficiálny odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII Prioritnej osi 7 - Informačná spoločnosť pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo financií SR.

Jej špecializáciou je strategické riadenie, change management, transformačný leadership a efektívne využitie moderných technológií s cieľom optimalizácie nákladov.

 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným