Peter Sinčák

Technická univerzita v Košiciach, vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty EE & Informatiky
Prof. Peter Sinčák, pracuje ako vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie a jeho hlavnou oblasťou záujmu je umelá inteligencia a sociálna robotika. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi v tejto oblasti vrátame USA, EU ako aj Ázie. Prof. Sinčák bol školiteľom viacerých PhD študentov, ktori  úspešne ukončili štúdium a sa vynikajúco uplatnili v oblasti umelej inteligencie. Na TU Košice je garantom odboru informatika programu inteligentne systémy. Je spoluzakladateľom Centra pre inteligentne systémy na TUKE (1995), Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu (2000) a súčasne je predsedom vedeckej rady Slovenského Centra pre umelú inteligenciu ako súčasnej  národnej platformy umelej inteligencie na Slovensku www.aislovakia.com. Je iniciátorom aktivít pre UI ako napr. Slovak AI rádio. Prednášal na popredných univerzitách v zahraničí. Viac informácii nájdete na  www.petersincak.com.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným