Staňte sa partnerom

Diskusia pozvaných hostí

/ Prednáška
Predbežné témy diskusie:
  • Aký je trend v oblasti umelej inteligencie?
  • Čo umelá inteligencia dokáže a čo nie?
  • Aké sú najväčšie úspechy pri využívaní AI?
  • Ako môže prakticky AI pomôcť biznisu?
  • Ako nám vie pomôcť umelá inteligencia v bežnom živote?
  • Aké sú najväčšie výzvy pri nasadzovaní umelej inteligencie?
  • Aké sú etické otázky, ktoré prináša umelá inteligencia?

 ITAPA Digital Talk moderuje Ondrej Macko, TOUCHIT.


Videozáznam 

Peter Sinčák

Technická univerzita v Košiciach
Prof. Peter Sinčák, pracuje ako vedúci katedry kybernetiky a umelej inteligencie a jeho hlavnou oblasťou záujmu je umelá inteligencia a sociálna robotika. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi v tejto oblasti vrátame USA, EU ako aj Ázie. Prof. Sinčák bol školiteľom viacerých PhD študentov, ktori  úspešne ukončili štúdium a sa vynikajúco uplatnili v oblasti umelej inteligencie. Na TU Košice je garantom odboru informatika programu inteligentne systémy. Je spoluzakladateľom Centra pre inteligentne systémy na TUKE (1995), Slovenskej spoločnosti pre umelú inteligenciu (2000) a súčasne je predsedom vedeckej rady Slovenského Centra pre umelú inteligenciu ako súčasnej  národnej platformy umelej inteligencie na Slovensku www.aislovakia.com. Je …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Šucha

Zastúpenie Európskej komisie v SR
Vladimír Šucha je od roku 2022 vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži a predtým, od roku 2012, riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie - Spoločné výskumné centrum. V rokoch 2006-2012 pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK. Pred príchodom do Európskej komisie bol na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2005-2006 zakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. V rokoch 2000-2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a viacerých miestach vo svete. Publikoval viac a…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Gabriel Galgóci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Viac ako dve dekády pôsobí v nadnárodnej spoločnosti AT&T, ktorá na Slovensku prevádzkuje jedno z najväčších centier zdieľaných služieb a od roku 2008 stojí na čele slovenskej pobočky ako country manažér. Je predsedom organizácie Business Service Center Forum (BSCF), ktorá združuje a zastupuje tri desiatky servisných a outsourcingových centier na Slovensku. BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia). Je tiež predsedom správnej rady Centra pre umelú inteligenciu – CUI, nezávislého záujmového združenia právnických osôb, ktorého ambíciou je rozvíjať excelenciu a spájať expertov a záujemcov o umelú inteligenciu. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Igor Farkaš

Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
Prof. Igor Farkaš pôsobí (od roku 2015) ako vedúci Katedry aplikovanej informatiky na FMFI UK v Bratislave a odborne sa zameriava na oblasť umelej inteligencie so špecializáciou na tzv. subsymbolový, prírodou inšpirovaný prístup pomocou neuropočítania. Dlhodobo sa zaoberá skúmaním výpočtových vlastností rôznych modelov umelých neurónových sietí a ich využitím pri modelovaní kognitívnych funkcií (napr. najskôr modelovanie prirodzeného jazyka, neskôr kognitívna robotika). Pôsobil v USA (Fulbrightovo štipendium a ako postdok) a Nemecku (Humboldtovo štipendium). Vedie národné projekty VEGA, APVV a KEGA. Je spoluautorom asi 100 prác v medzinárodných časopisoch a recenzovaných zborníkoch z konferencií, na ktoré zaznamenal asi 1200 citácií (pod…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Čorba

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Juraj Čorba pracuje od roku 2021 na Sekcii digitálnej agendy MIRRI SR (agenda umelej inteligencie). Bývalý zástupca SR pred súdmi EÚ a advokát. Autor scenára experimentálnej grafickej novely pojednávajúcej o morálnych a profesijných výzvach spojených s nástupom umelej inteligencie (Všetky tie svety, 2019).          
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies