Staňte sa partnerom

Peter Lukáč

Národné centrum zdravotníckych informácií, generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii Peter Lukáč sa do svojho nástupu na NCZI venoval informatizácii verejného sektora, pričom sa zameriaval na projektový manažment, konsolidáciu procesov a optimalizáciu výdavkov ako aj výskum a inovácie. Pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre či na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V rámci svojho pôsobenia na NCZI pracuje na dokončení úplnej transformácie inštitúciu na procesne orientovaného lídra s proklientskym prístupom k orgánom štátnej a verejnej správy, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj občanom prostredníctvom rozvoja elektronických služieb zdravotníctva.

 

 • DISKUSIA: "Vízia pre slovenské zdravotníctvo na najbližšie 4 roky"   |   Jesenná ITAPA 2023
 • DISKUSIA "Dopady európskych regulácií na Slovensko"   |   Jesenná ITAPA 2023
  Európska komisia za ostatné roky významne zvýšila svoju legislatívnu aktivitu. Od predstavenia prvej horizontálnej kyberbezpečnostnej legislatívy, ktorou bola smernica NIS, prešla takmer dekáda. Jej cieľom bolo dosiahnutie vysokej úrovni kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ, čo sa podarilo. Dokonca štandard NIS úspešne EÚ exportuje aj do tretích krajín podobne ako pri GDPR. Nedávne obdobie bolo pomerne bohaté na viaceré dôležité spisy. Spomeňme napríklad finalizáciu aktualizovanej Smernice o bezpečnosti sietí a informácií (NIS2), implementáciu aktu o kybernetickej bezpečnosti (CSA) prostredníctvom práce agentúry ENISA na schémach kybernetickej certifikácie či sprevádzkovanie Európskeho kompetenčného centra (ECCC) so sídlom v Bukurešti. V neposlednom rade to je návrh aktu o kybernetickej odolnosti (CRA) orientovaný na bezpečnosť IoT systémov vrátane regulácie SW a HW produktov, o ktorom debata momentálne vrcholí v Rade EÚ. Treba spomenúť aj úplne nový aprílový balíček kybernetickej bezpečnosti, v rámci ktorého Európska komisia predstavila návrh aktu o kybernetickej solidarite zameraného na vybudovanie odolného kyberbezpečnostného štítu EÚ a poskytnutie rýchlej pomoci krajine, ktorá to bude potrebovať ako aj návrh revízie CSA na zavedenie schém pre riadené bezpečnostné služby. Okrem zmieňovaných spisov sú tu ďalšie a to najmä v sektorových oblastiach.

  Panelisti budú diskutovať o tom, či je náš súčasný legislatívny rámec aj naďalej vhodný na účinnú reakciu voči kyberbezpečnostným incidentom, hrozbám a trendom? Nezaspali sme „na vavrínoch“? Hlavná debata by mala poukázať na to, kde sa vlastne nachádzame s úrovňou kybernetickej bezpečnosti a súvisiacou digitálnou legislatívou s kyberbezpečnostnými prvkami. Je EÚ schopná ochrániť prvky kritickej infraštruktúry štátu a priemyslu? Sú súčasné kompetencie európskych inštitúcií, orgánov a agentúr dostatočné, aby konali rýchlo, efektívne a transparentne? Kde sú súčasné problémy?
 • DISKUSIA "Digitálna stratégia slovenského zdravotníctva"   |   Jarná ITAPA 2023
 • DISKUSIA na tému "Vládny cloud na križovatke"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Vládny cloud buduje štát už roky. Preinvestovali sa už rádovo desiatky miliónov eur a zmohli sme sa v podstate na virtualizovanú infraštruktúru. Aktuálne sa schválili a plánujú tzv. komunitné cloudy za viac ako 150 mil eur. Posunie táto investícia služby štátu aspoň o milimeter? AWS nasadzuje kontinuálne každých niekoľko milisekúnd, je možné takémuto tempu konkurovať? Ako budujú cloudové služby napríklad v bankách? A aká je stratégia MIRRI v budovaní cloudových služieb?

  VLADIMÍR BEDNÁR, MF SR: "Cloud nie je virtualizácia. Cloud sú predovšetkým služby. Z toho vyplýva, že na Slovensku nemáme cloud."

  Igor Sibert, MV SR 
  Peter Lukáč, NCZI 
  Vladimír Bednár, MF SR 
  Tomáš Mydliar, Dell Technologies 
  Hrvoje Buntak, Apis IT
  Pavol Lukáčik, RED HAT 
  Ladislav Kovár, MIRRI

  VIDEOZÁZNAM
   
 • DISKUSIA na tému "ePN: služba, ktorá funguje"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Štát v tomto roku spustil novú službu elektronickej PN. Služba odstraňuje chaos, ktorý spôsobovalo papierové nahlasovanie PN. Zložitý papierový formulár s niekoľkými papiermi a otravné čakanie na pobočkách sa stáva minulosťou. Je tomu naozaj tak? Čo bola motivácia pre túto službu? Prečo sme na ňu museli toľko čakať? Aké sú prvé dáta a štatistiky z používania? Čo sa dá zlepšiť? A aké budú ďalšie služby na ktoré sa môžeme tešiť?

  MICHAL ILKO, SOCIÁLNA POISŤOVŇA: "Elektronická PN významne zjednodušuje poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá medzirezortná služba štátu takéhoto rozsahu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. Vzájomnou spoluprácou šetríme čas i námahu lekárom, zamestnávateľom a najmä občanom. Úspešný štart reprezentuje už viac ako 100-tisíc vystavených ePN a vyše 27-percentný podiel na všetkých vystavených PN.“

  PETER LUKÁČ, NCZI: "Elektronizácia zdravotníctva má zmysel. Znižuje administratívnu záťaž a zefektívňuje prácu lekárov, uľahčuje život ľuďom a poskytuje čisté dáta na tvorbu stratégie zdravotníckej politiky štátu.“

  VIDEOZÁZNAM
 • Stratégia rozvoja digitalizácie zdravotníctva na Slovensku   |   Jesenná ITAPA 2022
 • DISKUSIA na tému "Ako naštartovať telemedicínu"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Peter Lukáč, NCZI
  Jakub Rybar, AGEL
  Matúš Šesták, MZ SR

  VIDEOZÁZNAM
 • Diskutéri panelu Ako efektívne pracovať s dátami v zdravotníctve?   |   ITAPA HEALTH & CARE 2022
 • DISKUSIA: Dáta ako liek pre zdravotníctvo   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  DISKUSIA
  paneloví spíkri
  Milan Andrejkovič, MIRRI
  Peter Lukáč, NCZI
  Lukáš Palaj, MZ SR
  Martin Smatana, Asociácia na ochranu práv pacienta
  Róbert Suja
  Petra Zappe, AmCham

  VIDEOZÁZNAM
   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies