Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému "ePN: služba, ktorá funguje"

/ Prednáška
Štát v tomto roku spustil novú službu elektronickej PN. Služba odstraňuje chaos, ktorý spôsobovalo papierové nahlasovanie PN. Zložitý papierový formulár s niekoľkými papiermi a otravné čakanie na pobočkách sa stáva minulosťou. Je tomu naozaj tak? Čo bola motivácia pre túto službu? Prečo sme na ňu museli toľko čakať? Aké sú prvé dáta a štatistiky z používania? Čo sa dá zlepšiť? A aké budú ďalšie služby na ktoré sa môžeme tešiť?

MICHAL ILKO, SOCIÁLNA POISŤOVŇA: "Elektronická PN významne zjednodušuje poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá medzirezortná služba štátu takéhoto rozsahu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. Vzájomnou spoluprácou šetríme čas i námahu lekárom, zamestnávateľom a najmä občanom. Úspešný štart reprezentuje už viac ako 100-tisíc vystavených ePN a vyše 27-percentný podiel na všetkých vystavených PN.“

PETER LUKÁČ, NCZI: "Elektronizácia zdravotníctva má zmysel. Znižuje administratívnu záťaž a zefektívňuje prácu lekárov, uľahčuje život ľuďom a poskytuje čisté dáta na tvorbu stratégie zdravotníckej politiky štátu.“

VIDEOZÁZNAM

Peter Lukáč

Národné centrum zdravotníckych informácií
Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii Peter Lukáč sa do svojho nástupu na NCZI venoval informatizácii verejného sektora, pričom sa zameriaval na projektový manažment, konsolidáciu procesov a optimalizáciu výdavkov ako aj výskum a inovácie. Pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre či na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V rámci svojho pôsobenia na NCZI pracuje na dokončení úplnej transformácie inštitúciu na procesne orientovaného lídra s proklientskym prístupom k orgánom štátnej a verejnej správy, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj občanom prostredníctvom rozvoja elektronických služieb zdravotníctva.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ilko

Sociálna poisťovňa
Michal Ilko zastáva funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2022. Je dlhoročným odborníkom v oblasti IT služieb. Má bohaté skúsenosti s navrhovaním a zavádzaním nových informačných riešení, či modernizáciou pôvodných systémov. Implementoval niekoľko strategických projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.   V období 2020 až 2022 zastával funkciu riaditeľa sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni, kde sa zameral na nastavenie investičného plánu sanácie technologického dlhu IT infraštruktúry spoločnosti a vytvorenie dátovej kancelárie na zlepšenie využívaní dát pre podporu manažérskeho rozhodovania. V rokoch 2011 až 2020 pôsobil v spoločnosti Merck, spol. s.r.o. ako senior IT/CRM špecialista, kde sa následne vypr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies