Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému "Ako naštartovať telemedicínu"

/ Prednáška
Peter Lukáč, NCZI
Jakub Rybar, AGEL
Matúš Šesták, MZ SR

VIDEOZÁZNAM

Peter Lukáč

Národné centrum zdravotníckych informácií
Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácii Peter Lukáč sa do svojho nástupu na NCZI venoval informatizácii verejného sektora, pričom sa zameriaval na projektový manažment, konsolidáciu procesov a optimalizáciu výdavkov ako aj výskum a inovácie. Pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva, v Pôdohospodárskej platobnej agentúre či na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. V rámci svojho pôsobenia na NCZI pracuje na dokončení úplnej transformácie inštitúciu na procesne orientovaného lídra s proklientskym prístupom k orgánom štátnej a verejnej správy, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj občanom prostredníctvom rozvoja elektronických služieb zdravotníctva.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matúš Šesták

Ministerstvo zdravotníctva SR
Matúš Šesták pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie digitalizácie a informatiky na ministerstve zdravotníctva, kde sa primárne venuje nastaveniu zlepšenia procesov a príprave projektov na podporu digitalizácie zdravotníctva v rámci plánu obnovy. Počas pandémie Covid 19 sa spolupodieľal na krízovom riadení a príprave aplikácie e-lôžko. Pred nástupom na ministerstvo zdravotníctva pôsobil ako riaditeľ analytického útvaru Ministerstva vnútra SR, kde pracoval na reforme verejnej správy s osobitným zameraním na rozvoj a implementáciu pro klientsky orientovaných služieb. Na MVSR sa podieľal aj na príprave OP EVS (operačný program efektívna verejná správa), vybudovaniu najmodernejšieho KC na SR, príprave a realizácií viacerých národných projekt…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jakub Rybár

AGEL Clinic
Jakub Rybár vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Pracoval v Národnom onkologickom ústave a NsP Medissimo a získal špecializáciu z chirurgie. Následne pôsobil postupne ako riaditeľ NsP Medissimo, NsP Novapharm a Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEK Skalica a Rádiologia s.r.o. a ako riaditeľ AGEL Clinic Bratislava. V rámci skupiny AGEL sa podieľa na rozvojových projektoch telemedicíny a robotiky.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies