Staňte sa partnerom

Mikuláš Strelecký

INTERWAY, senior cloud konzultant
Pracuje v spoločnosti InterWay na pozícii senior cloud konzultanta. Pomáha spoločnostiam pri tvorbe, návrhu, vývoji, implementácii, testovaní a prevádzke privátneho, verejného a hybridného cloudu. Špecializuje sa najmä na platformy Kubernetes, AWS, Azure a Cloud Foundry.  Počas viac ako 20 ročnej praxe v oblasti IKT spolupracoval na projektoch rozsiahlych informačných systémov pri nasadení middleware, iPaaS, SOA a API  integrácií v komerčnom a verejnom sektore. Ako technický konzultant pracoval aj v spoločnostiach Oracle, BEA Systems a Informix Software.
 • Paas (Platform as a service) pre Ministerstvo vnútra – jeho prínosy pre OVM a dodávateľov IS   |   Jesenná ITAPA 2023

  Predmetom projektu bolo vytvorenie novej vrstvy služieb „Platform as a Service“ vo vládnom cloude MVSR. V rámci dodaného diela bola vytvorená natívna PaaS platforma a platformové služby, Licenčná PaaS automatizácia a služby, DevOps nástroje, Komponenty, Backup služby a Licencie pay per use pre účely overenia funkčnosti Licenčnej PaaS automatizácie.

  Výsledkom projektu je významný prínos k digitalizácii slovenského e-governmentu.

 • DISKUSIA: Nekonečný príbeh vládneho cloudu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  DISKUSIA
  paneloví spíkri
  Martin Blažek, ITAS
  Peter Kulich, Slovensko.Digital
  Pavol Maliarik, MV SR
  Peter Pecserke, HPE
  Mikuláš Strelecký, InterWay

  VIDEOZÁZNAM


   
 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
 • Hybridná natívna PaaS platforma   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Hybridná natívna PaaS platforma umožňuje rýchlejšie a ľahšie vyvíjať, testovať, nasadzovať a prevádzkovať aplikácie. Predstavuje cloudovú platformu a služby vytvorené na IaaS platforme verejného cloudu. V súlade so strategickou prioritou Vládny cloud, ktorá predpokladá aj realizáciu hybridného cloudového prostredia v súčasnosti prebieha proces zápisu PaaS platformy a platformových služieb do katalógu služieb vládneho cloudu. Hybridná natívna PaaS platforma podporuje výber vývojových rámcov a aplikačných platformových služieb. Dve možnosti pre runtime poskytujú flexibilitu na spúšťanie aplikácií v ľubovoľnom jazyku, rámci alebo aj cloude. Aplikačný runtime je zameraný na kód aplikácie, ktorý umožní nasadiť kód aplikácie do cloudu, zatiaľ čo kontajnerový runtime poskytne detailnejšiu kontrolu a správu kontajnerov s využitím Kubernetes. Táto flexibilita je k dispozícii aj pre platformové služby vďaka rozhraniu Open Service Broker API, ktoré uľahčuje integráciu služieb, ktoré aplikácie potrebujú pre svoj beh.

  Videozáznam

 • Hybridný natívny PaaS   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  V súlade so strategickou prioritou Vládny cloud, ktorá predpokladá aj realizáciu hybridného cloudového prostredia, je hybridný natívny PaaS vhodným nástrojom na preklenutie času do doby realizácie PaaS v privátnej časti Vládneho cloudu. Hybridný natívny PaaS predstavuje cloudovú platformu a služby vytvorené na IaaS platforme verejného cloudu (Microsoft Azure), ktorá umožní prenositeľnosť na nej vytvorených riešení na cieľovú PaaS platformu vládneho cloudu.

  Videozáznam

 • Big data a cloud   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Pre súčasné podniky a organizácie nie je využitie technológií pre Big Data a Cloud už ničím výnimočným. Kombinácia agility, efektivity a výhod samoobslužnej elastickej infraštruktúry rozšírenej o možnosti spracovania veľkých objemov dát prináša ďalšie nové možnosti. V tomto príspevku sa zameriame na rozvíjajúcu sa kategóriu spracovania veľkých dát v cloude označovanú aj ako Big Data ako služba. Pozrieme sa na inovácie ktoré vyznačujú cestu tomuto spracovaniu veľkých dát a ich možnému využitiu vo verejnom alebo privátnom cloude.

  Videozáznam
 • Big data a cloud   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
  Pre súčasné podniky a organizácie nie je využitie technológií pre Big Data a Cloud už ničím výnimočným. Kombinácia agility, efektivity a výhod samoobslužnej elastickej infraštruktúry rozšírenej o možnosti spracovania veľkých objemov dát prináša ďalšie nové možnosti. V tomto príspevku sa zameriame na rozvíjajúcu sa kategóriu spracovania veľkých dát v cloude označovanú aj ako Big Data ako služba. Pozrieme sa na inovácie ktoré vyznačujú cestu tomuto spracovaniu veľkých dát a ich možnému využitiu vo verejnom alebo privátnom cloude.

  Videozáznam
 • Cloud riešenia pre verejnú správu   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Organizácie verejnej správy neustále smerujú k zlepšeniu prevádzkovej výkonnosti, zdieľaniu informácií a integrácii procesov pri zachovaní kontroly nad nákladmi. Pre dosiahnutie týchto cieľov vzbudzuje poslednom období značnú pozornosť cloud computing. Je to nie len z pohľadu modelu výpočtovej infraštruktúry, ale aj z pohľadu obchodného modelu. Oracle s významným trhovým podielom v špičkových technologických riešeniach pre verejnú správu disponuje aj s možnosťami hotových aplikácií a vďaka nedávnym akvizíciám BEA Systems a Sun Microsystems, je lídrom v oblasti cloud computingu Tento príspevok predstavuje stratégiu Oracle pre cloud computing, prínosy a odlišnosti Oracle riešenia pre verejnú správu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies