Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Prednáška

Marian Šimegh

Národné centrum zdravotníckych informácií
Nastavenie správnej deployment stratégie, implementácia nových architektonických a bezpečnostných princípov, racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu sú prioritami riaditeľa Sekcie architektúry NCZI pri postupnom zavádzaní elektronického zdravotníctva na Slovensku, ktoré je v súčasnosti najväčším projektom v štátnej správe.  Marian Šimegh vyštudoval fakultu hospodárskej informatiky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v súkromnom sektore ako analytik, architekt a neskôr aj ako projektový manažér v IT sektore. Do roku 2010 úspešne realizoval viacero projektov. Od roku 2010 nastúpil na pozíciu architekta do Národného centra zdravotníckych informácii, kde sa nesk…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mikuláš Strelecký

INTERWAY
Pracuje v spoločnosti InterWay na pozícii senior cloud konzultanta. Pomáha spoločnostiam pri tvorbe, návrhu, vývoji, implementácii, testovaní a prevádzke privátneho, verejného a hybridného cloudu. Špecializuje sa najmä na platformy Kubernetes, AWS, Azure a Cloud Foundry.  Počas viac ako 20 ročnej praxe v oblasti IKT spolupracoval na projektoch rozsiahlych informačných systémov pri nasadení middleware, iPaaS, SOA a API  integrácií v komerčnom a verejnom sektore. Ako technický konzultant pracoval aj v spoločnostiach Oracle, BEA Systems a Informix Software.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kucer

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kováč

Aliter Technologies
Vyštudoval fakultu managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s business analýzou a projektovým riadením IT projektov zameraných na implementáciu a prevádzku privátnych, verejných a hybridných cloud riešení. V rokoch 2017 a 2018 pracoval na Novom Zélande v oblasti implementácie SaaS cloudových služieb. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa pre Strategické projekty v spoločnosti Aliter Technologies.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrea Sedláková

Európska komisia
Pracuje ako právnik v Európskej komisii, DG CONNECT, Cloud and Software unit a venuje sa otázkam ochrany osobných údajov v cloude, kybernetickej bezpečnosti v cloude, certifikácii cloudových služieb, povinnostiam cloud providerov vyplývajúcich z EU legislatívy a extrateritoriálnym aspektom - najmä americkým a čínskym extrateritoriálnym požiadavkam na cloud providerov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Emanuel Darmanin

Malta Information Technology Agency
Inġ Emanuel Darmanin v súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho stratégie a podnikania v Malta Information Technology and Training Services (MITA). Pôsobil na rôznych pozíciách vrcholového manažmentu a zriadil niekoľko rôznych funkcií. Pracovné skúsenosti má v súkromnom sektore, ako na domácej pôde, tak aj zahraničí. Emanuel ukončil štúdium zamerané na inžinierstvo, riadenie a inovácie. Je zapojený do rôznych výborov, medzi miestne a medzinárodné iniciatívy, na ktorých pracoval, patria: stratégia Malta.AI, strategický plán digitalizácie maltského verejného sektora a zriadenie laboratória MITA Emerging Technologies Lab.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies