Staňte sa partnerom

Mário Finka

IBM, Managing Consultant
 • Rozvoj elektronických služieb súdnictva   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Projekt rozvoj elektronických služieb súdnictva
  Projekt zahŕňa komplex prepojených služieb. Ide napríklad o dobudovanie služieb portálu eŽaloby, vybudovanie služieb InfoSúd (informovanie účastníka o stave konania, informovanie o pojednávaniach a informácie o súdnom konaní v rôznych súdnych agendách, informácie úradnej tabule), rozvoj Elektronického denníka znalca, vybudovania modulu Centrálnej evidencie exekúcií (CEEx), vybudovanie modulu elektronizovanej justičnej štatistiky a rezortného výkazníctva a vybudovanie Univerzálneho bezpečného úložiska súdnictva (archív).

  Projekt doplní prebiehajúcu informatizáciu justície na Slovensku a nadviaže predovšetkým na projekt Rozvoj a technická inovácia súdnictva. Implementáciou projektu sa sprístupní, resp. zlepší elektronický prístup verejnosti a inštitúcií v oblasti pokrývajúcej desať agend verejnej správy, ktoré súvisia s najmenej šestnástimi životnými situáciami občanov a podnikateľov. Elektronické služby budú využívať základné registre štátnej správy ako aj registre v gescii rezortu a stanú sa integrálnou súčasťou elektronických služieb verejnej správy.

  Prezentácia poskytne základný prehľad obsahu projektu MSSR Rozvoj elektronických služieb súdnictva na úrovni opisu jednotlivých modulov. Zároveň bude predvedená krátka ukážka niektorých funkcií určených pre občana.

  Spíkri prednášky:
  Mário Finka, IBM
  Karol Janeček, Ministerstvo spravodlivosti SR
  Gabriela Juráková, ANEXT   
 • Čo je potrebné pre úspešnú implementáciu zaručeného elektronického podpisu v službách a procesoch verejnej správy - skúsenosti z úspešného projektu v Colnej správe   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

  Prednáška je zameraná na problematiku implementácie zaručeného elektronického podpisu a PKI v elektronických službách a procesoch verejnej správy. Využitie zaručeného elektronického podpisu je pre mnohé služby verejnej správy nevyhnutnosťou Jedná sa však o veľmi komplexný problém, ktorý vyžaduje integrovaný prístup zahrňujúci oblasť legislatívneho a procesného zabezpečenia, vytvorenie technologických podmienok, ako aj oblasť ľudských zdrojov a organizácie.
  Prednáška je venovaná aj praktickým skúsenostiam získaným pri úspešnej implementácii zaručeného elektronického podpisu v procesoch v colnej správy, ktorá už v súčasnosti komunikuje s obchodnou sférou a členskými štátmi EÚ výhradne v elektronickej forme. Pozornosť je venovaná najmä implementácii elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v interných procesoch colnej správy. Venuje sa ako technologickým aspektom, ale najmä organizačným a legislatívnym otázkam zavádzania elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v organizácii.
  Samostatná časť je venovaná problémom, ktoré bolo v tomto zložitom procese potrebne riešiť. Rovnako sú sumarizované získane skúsenosti, ako aj doposiaľ otvorené otázky.

 • Elektronické verejné obstarávanie   |   Kongres ITAPA 2006

  Projekt Elektronického verejného obstarávania je v súlade s oficiálnym vládnym dokumentom - Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (MINERVA), časť Efektívna elektronizácia verejnej správy a je považovaný za jednu z najdôležitejších cieľov a priorít tejto stratégie.

  Systém elektronického verejného obstarávania podporuje proces verejného obstarávania od fázy oznámenia v lokálnom ako aj EU vestníku, cez zverejnenie súťažných podkladov a relevantných dokumentov na web stránke EVO, až po elektronické predloženie záväzných ponúk a prípadnú automatickú podporu vyhodnotenia a možnosť využitia modulu eAukcia. Ide o jedinečné riešenie na slovenskom trhu, najmä čo sa týka celoplošnej elektronickej podpory procesov verejného obstarávania.

  IBM podporuje vlády v rámci celého sveta v záujme posilniť informačnú spoločnosť a pomôcť im dosiahnuť štandardy e-governmentu a zároveň pomáha nasadiť technologické a obchodné riešenia ušité priamo na potreby lokálneho trhu, vytvárajúc tak novú hodnotu prieniku businessu and technológií.
 • eHealth - inšpirácia pre Slovensko   |   Kongres ITAPA 2005

  eGovernment ako elektronické služby občanom v tej najpraktickejšej podobe sa nazýva eHealth, teda elektronizácia služieb v zdravotníctve. Pojem na Slovensku síce často vyslovovaný, ale už menej často prakticky realizovaný. Niekoľko inšpirácií z krajiny, kde je to takpovediac naopak - o eHealth sa síce tak často nehovorí, o to viac sa v tejto oblasti robí.
 • Budovanie portálových riešení v kontexte eGovernmentu, IBM prístup   |   Kongres ITAPA 2004
  Transformácia k e-Governmentu je cestou, nie cieľom a vyžaduje vyvážený prístup vo všetkých štyroch oblastiach - pokrytí vzťahu s občanmi, podnikateľským sektorom, vlasnými zamestnancami aj inými štatnymi orgánmi/agentúrami. Okrem tejto externej dimenzie má budovanie portálov ďalšie, interné dimenzie - horizontálne funkcie, kde sa jedná prevažne o optimalizáciu infraštruktúry - vertikálne programy, kde ide najmä o optimalizáciu workflowu Prezentácia ďalej uvedie prípadové štúdie z budovania portálov v Nemecku (Bund Online), Dubai (Dubai Municipality) a Českej republike (Portál verejnej správy), na ktorých poukáže na niektoré procesné, vzťahové, architektonické a realizačné aspekty týchto projektov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies