Digitálna galéria

/ Prednáška
Prezentácia predstavuje dvadsať mesiacov implementácie národného projektu „Digitálna galéria“. Okrem základných údajov o projekte sa podrobnejšie venuje rekonštrukcii Zvolenského zámku, resp. objektu Kapitánsky dom, v ktorom sa vybudovalo digitalizačné pracovisko, predstavuje základný kroky digitalizácie zbierok galérií od prípravy, cez samotný proces digitálnej konverzie až po postprocessing ako aj príslušnú logistiku. Hlavný dôraz je kladený na dosiahnuté výsledky a reálne výstupy, ktoré boli v doterajšej implementácii aktivít projektu dosiahnuté.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným