Juraj Pankuch

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, generálny štátny radca
Vzdelanie: Absolvent Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Pracovné skúsenosti: 38 rokov praxe v IT. 10 rokov skúseností uplatňuje v oblasti virtualizácie a cloudových technológií, IaaS, PaaS, SaaS, VDI  a v oblasti kyberentickej bezpečnosti v súvislosti s využitím cloudových technológií. V prechádzajúcich zamestnaniach pracoval ako riaditeľ firmy vyvíjajúcej webové aplikácie, riaditeľ firmy vyvíjajúcej a dodávajúcej softwérové produkty do nemecky hovoriacich krajín, ako manažér softvérových tímov, projektový manažér a ako poradca prezidenta životnej poisťovne pre IT.

Súčasne zamestnanie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Verifikácia súladu cloudových služieb so zákonmi, predpismi a metodikami Slovenskej republiky pri ich zápise do Katalógu služieb vládneho cloudu.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným