Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Ako certifikovať bezpečnosť cloudových služieb v súlade s požiadavkami EÚ?

/ Prednáška
DISKUSIA
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Rastislav Neczli, Odborný konzultant pre cloudové služby
Juraj Pankuch, MIRRI
Miroslav Pikus, nezávislý konzultant
Martin Senčák, Slovenská národná akreditačná služba

VIDEOZÁZNAM 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znalecko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Neczli

ITMS
Výkonný riaditeľ spoločnosti ITMS s.r.o Vyštudoval Fakultu informatiky, Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor Informačné technológie. Už počas svojho štúdia sa venoval problematike informačných systémov a informačnej podpory obchodného manažmentu. Svoju skúsenosť využil ako odborný asistent na oddelení aplikovanej informatiky EÚ, kde pracoval takmer sedem rokov. Je predsedom dozornej rady CloudPartners Slovakia a BPUG Slovakia (Best Practise User Group). Od roku 2005 je pozvaný ako hodnotiteľ pre výskumné a vývojové projekty v rámci 6. rámcového programu 7 a Európskej únie. Podieľal sa na viacerých projektoch v certifikácie oblasti cloudu . V súčasnosti je zodpovedný za prípravu akreditačných pravidiel vládneho cloudu.  …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Pikus

nezávislý konzultant
Študoval financie na Univerzite Texasu v Austine. Riadil obchod a marketing vo firmách ESET a Avnet. Zastrešoval technológie vo firme Websupport, kde bol pri jednom z prvých nasadení OpenStack cloudu na Slovensku. Verejný cloud mal možnosť budovať aj v skupine Deutsche Telekom. Píše pre Denník N na tému technológie a spoločnosť, zaujíma sa o etiku AI.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Pankuch

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vzdelanie: Absolvent Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty elektrotechniky a informatiky. Pracovné skúsenosti: 38 rokov praxe v IT. 10 rokov skúseností uplatňuje v oblasti virtualizácie a cloudových technológií, IaaS, PaaS, SaaS, VDI  a v oblasti kyberentickej bezpečnosti v súvislosti s využitím cloudových technológií. V prechádzajúcich zamestnaniach pracoval ako riaditeľ firmy vyvíjajúcej webové aplikácie, riaditeľ firmy vyvíjajúcej a dodávajúcej softwérové produkty do nemecky hovoriacich krajín, ako manažér softvérových tímov, projektový manažér a ako poradca prezidenta životnej poisťovne pre IT. Súčasne zamestnanie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Verifikácia súladu cloud…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Senčák

Slovenská národná akreditačná služba
Martin Senčák pôsobí v oblasti budovania infraštruktúry kvality už od roku 2002. Posledných 9 rokov je riaditeľom Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorá ako vládou uznaný národný akreditačný orgán vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody v súlade s medzinárodnými štandardami. Akreditácia ako medzinárodne akceptovaný nástroj predstavuje pre užívateľov informačných technológií vyššiu mieru dôvery v činnosť organov posudzovania zhody kybernetickej bezpečnosti a tým aj v bezpečnosť systémov ako takých.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným