Staňte sa partnerom

Juraj Hagara

Social Insurance Agency, Bratislava, Projektový manažér
Ing. Juraj Hagara

je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Elektrotechnickej fakulty. Vo svojej profesnej kariére zastával viaceré riadiace funkcie vo výkonnom manažmente IT spoločností.

V rokoch 1994-1997 pôsobil najprv ako riaditeľ pobočky Autocontu v Bratislave, neskôr ako riaditeľ AutoCont SR, s.r.o. so sídlom v Žiline.

V rokoch 1997-1998 pracoval ako riaditeľ HW divízie spoločnosti PosAm Bratislava, s.r.o.

Po odchode z PosAmu rokoch 1998-2002 zastával funkciu Key Account Manager pre oblasť Industry a Utility v spoločnosti Compaq Computer Slovakia, s.r.o.

V spoločnosti Oracle Slovensko, s.r.o. bol v rokoch 2002-2003 zodpovedný za oblasť implementácie Oracle aplikácií.

V roku 2004 nastúpil do pozície Sales Business Unit Director pre oblasť Financial Services v spoločnosti CSC Computer Science, s.r.o.
Po polročnom pôsobení vo firme S&T Slovakia, spol. s r.o. v pozícii obchodného riaditeľa sa vrátil do Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

V súčasnosti pracuje ako Projektový manažér v Sociálnej poisťovni.
 
 • GDPR v prostredí Sociálnej poisťovne   |   Jarná Itapa 2018
  Prezentácia stručne vymenúvava a popisuje aktivity Sociálnej poisťovne v oblasti informačnej bezpečnosti v rokoch 2016 – 2017 vykonané vlastnými internými zdrojmi i v spolupráci s externým dodávateľom.
  V úvode definuje právny rámec uvedených aktivít tým, že prezentuje hlavné európske a slovenské právne normy týkajúce sa informačnej bezpečnosti všeobecne ale aj špeciálne ochrany osobných údajov.
  Na jednotlivé zistenia interných i externých analýz, meraní a mapovaní procesov nadväzujú konkrétne opatrenia s vypracovaným časovým harmonogramom a predpokladanými finančnými nákladmi na ich realizáciu.
  V prezentácii sú uvedené i hlavné povinnosti vyplývajúce z GDPR regulácie.
  Na záver sú zhrnuté možné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu prijatých opatrení na odstránenie zistených nesúladov a nedostatkov. 
   


   
 • Diskusia   |   Jarná Itapa 2018
 • Realizácia rezortných stratégií informatizácie - zdravotníctvo   |   Kongres ITAPA 2005

  Vízia mobilnej zdravotnej starostlivosti Hewlett-Packard je definovaná ako zlepšovanie kvality poskytovaných zdravotných služieb a znižovania nákladov prostredníctvom poskytovania spoľahlivých, bezpečných a rýchlo dostupných klinických a administratívnych infomácií kdekoľvek a kedykoľvek.

  Súčasný technologický rozvoj HW zariadení, SW aplikácií a sieťových pripojiteľností umožňuje, že pravá mobilita sa stáva realitou. Možnosti využitia mobilných riešení zahŕňajú celé prostredie zdravotnej starostlivosti - prvý kontakt s pacientom, laboratórne vyšetrenia, stanovenie diagnózy a liečbu.

  HP ponúka v tejto oblasti kompletné riešenia – HW zariadenia, aplikačné SW, pripojenia do sietí, implemetáciu a integráciu riešení. HP má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a realizoval viacero úspešných projektov.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies