Staňte sa partnerom

GDPR v prostredí Sociálnej poisťovne

/ Prednáška
Prezentácia stručne vymenúvava a popisuje aktivity Sociálnej poisťovne v oblasti informačnej bezpečnosti v rokoch 2016 – 2017 vykonané vlastnými internými zdrojmi i v spolupráci s externým dodávateľom.
V úvode definuje právny rámec uvedených aktivít tým, že prezentuje hlavné európske a slovenské právne normy týkajúce sa informačnej bezpečnosti všeobecne ale aj špeciálne ochrany osobných údajov.
Na jednotlivé zistenia interných i externých analýz, meraní a mapovaní procesov nadväzujú konkrétne opatrenia s vypracovaným časovým harmonogramom a predpokladanými finančnými nákladmi na ich realizáciu.
V prezentácii sú uvedené i hlavné povinnosti vyplývajúce z GDPR regulácie.
Na záver sú zhrnuté možné riziká, ktoré by mohli ohroziť realizáciu prijatých opatrení na odstránenie zistených nesúladov a nedostatkov. 
 


 

Juraj Hagara

Social Insurance Agency, Bratislava
Ing. Juraj Hagara je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Elektrotechnickej fakulty. Vo svojej profesnej kariére zastával viaceré riadiace funkcie vo výkonnom manažmente IT spoločností. V rokoch 1994-1997 pôsobil najprv ako riaditeľ pobočky Autocontu v Bratislave, neskôr ako riaditeľ AutoCont SR, s.r.o. so sídlom v Žiline. V rokoch 1997-1998 pracoval ako riaditeľ HW divízie spoločnosti PosAm Bratislava, s.r.o. Po odchode z PosAmu rokoch 1998-2002 zastával funkciu Key Account Manager pre oblasť Industry a Utility v spoločnosti Compaq Computer Slovakia, s.r.o. V spoločnosti Oracle Slovensko, s.r.o. bol v rokoch 2002-2003 zodpovedný za oblasť implementácie Oracle aplikácií. V roku 2004 nastúpil do po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies