Staňte sa partnerom

Realizácia rezortných stratégií informatizácie - zdravotníctvo

/ Prednáška

Vízia mobilnej zdravotnej starostlivosti Hewlett-Packard je definovaná ako zlepšovanie kvality poskytovaných zdravotných služieb a znižovania nákladov prostredníctvom poskytovania spoľahlivých, bezpečných a rýchlo dostupných klinických a administratívnych infomácií kdekoľvek a kedykoľvek.

Súčasný technologický rozvoj HW zariadení, SW aplikácií a sieťových pripojiteľností umožňuje, že pravá mobilita sa stáva realitou. Možnosti využitia mobilných riešení zahŕňajú celé prostredie zdravotnej starostlivosti - prvý kontakt s pacientom, laboratórne vyšetrenia, stanovenie diagnózy a liečbu.

HP ponúka v tejto oblasti kompletné riešenia – HW zariadenia, aplikačné SW, pripojenia do sietí, implemetáciu a integráciu riešení. HP má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a realizoval viacero úspešných projektov.

Juraj Hagara

Social Insurance Agency, Bratislava
Ing. Juraj Hagara je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Elektrotechnickej fakulty. Vo svojej profesnej kariére zastával viaceré riadiace funkcie vo výkonnom manažmente IT spoločností. V rokoch 1994-1997 pôsobil najprv ako riaditeľ pobočky Autocontu v Bratislave, neskôr ako riaditeľ AutoCont SR, s.r.o. so sídlom v Žiline. V rokoch 1997-1998 pracoval ako riaditeľ HW divízie spoločnosti PosAm Bratislava, s.r.o. Po odchode z PosAmu rokoch 1998-2002 zastával funkciu Key Account Manager pre oblasť Industry a Utility v spoločnosti Compaq Computer Slovakia, s.r.o. V spoločnosti Oracle Slovensko, s.r.o. bol v rokoch 2002-2003 zodpovedný za oblasť implementácie Oracle aplikácií. V roku 2004 nastúpil do po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným