Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Podpora digitálnych inovácií cez vzdelávanie"

/ Prednáška
Projekt HealthHub bude poskytovať sadu vzdelávacích služieb, ktoré budú môcť získať aj malé ambulancie, väčší poskytovatelia ale aj veľké fakultné nemocnice. Aké vzdelávanie bude zadarmo dostupné vďaka projektu Europskeho centra digitálnych inovácií?

VIDEOZÁZNAM

Peter Musil

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
RNDr. Peter Musil, PhD. je absolvent medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2006-2016 pôsobil ako odborný asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave a spoluriešiteľ viacerých národných aj medzinárodných projektov. Je spoluautorom 19 vedeckých prác registrovaných v databáze SCOPUS, HI-8. Aktuálne pracuje ako vedúci Projektového centra Lekárskej fakulty UK a ako odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU (predmety biofyzika a fyziológia). Špecializuje sa na projektový manažment národných a medzinárodných projektov; experimentálne na prietokovú cytometriu, analýzu obrazu, zobrazovacie techniky v spolupráci s…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Allan Böhm

Premedix Academy
MUDr. Allan Böhm, MSc, PhD, MBA, FESC, FJCS vedie a pracuje ako kardiológ na klinike precíznej medicíny Premedix Clinic a vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2015 – 2023 pôsobil ako kardiológ na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a v roku 2023 úspešne ukončil štúdium klinického výskumu na Oxfordskej Univerzite. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj výskumu v oblasti kardiovaskulárnej prevencie, trombóz, arytmií a umelej inteligencie. Jeho výskum viedol k mnohým publikáciám, citáciám a medzinárodným oceneniam. V roku 2015 založil biomedicínsku organizáciu Premedix Academy. V roku 2017 bol Európskou kardiologickou spoločnosťou oslovený, aby spolu s ostatnými zahra…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Majerník

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
V súčasnosti pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je tiež predsedom Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Profesionálne a výskumné oblasti záujmu Jaroslava Majerníka sú orientované na biomedicínske inžinierstvo, medicínsku informatiku a elektronickú podporu vzdelávania. Je autorom a spoluautorom 12 knižných publikácií a viac ako 250 odborných a vedeckých, ktoré boli citované viac ako 250-krát. Podieľal sa na riešení 43 výskumných projektoch vrátane 15 medzinárodných grantov a grantov EÚ v oblasti vzdelávania, biomechaniky a informatiky. Je členom ESMAC, Koordinačnej rady MEFANET, ISACA, redakčnej rady časopisu MEFANET Journal, redakčne…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným