Staňte sa partnerom

Diskusia "Ako optimalizovať cestu pacienta"

/ Prednáška

Allan Böhm

Premedix Academy
MUDr. Allan Böhm, MSc, PhD, MBA, FESC, FJCS vedie a pracuje ako kardiológ na klinike precíznej medicíny Premedix Clinic a vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2015 – 2023 pôsobil ako kardiológ na Oddelení akútnej kardiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a v roku 2023 úspešne ukončil štúdium klinického výskumu na Oxfordskej Univerzite. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj výskumu v oblasti kardiovaskulárnej prevencie, trombóz, arytmií a umelej inteligencie. Jeho výskum viedol k mnohým publikáciám, citáciám a medzinárodným oceneniam. V roku 2015 založil biomedicínsku organizáciu Premedix Academy. V roku 2017 bol Európskou kardiologickou spoločnosťou oslovený, aby spolu s ostatnými zahra…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jozef Dolník

Národný onkologický ústav
MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH ukončil v roku 1999 vysokoškolské vzdelanie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V rokoch 2000-2009 pôsobil na I. Chirurgickej klinike Univerzitnej Nemocnice Bratislava. V roku 2009 začal pracovať na Klinike chirurgickej onkológie v Národnom onkologickom ústave. V roku 2020 sa stal vedúcim Chirurgického oddelenia Kliniky chirurgickej onkológie Národného onkologického ústavu. Následne v roku 2022 bol menovaný na post Vedúceho pre zdravotnú starostlivosť a od októbra 2022 zastáva funkciu Námestníka pre zdravotnú starostlivosť v Národnom onkologickom ústave.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubomíra Izáková

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. je docentkou psychiatrie na Psychiatrickej klinike LFUK a UN Bratislava, vyučuje aj na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Od roku 2022 je prednostkou Psychiatrickej kliniky LFUK a UN Bratislava. Absolvovala špecializačné štúdium v psychiatrii, tiež špecializačné štúdium v odbore manažment a financovanie v zdravotníctve, psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze. Vyučuje v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu v psychiatrii, v špecializačnom štúdiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava, je školiteľkou v doktorandskom štúdiu v psychiatrii a neurovedách. Pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu, je past-prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, čestnou členko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies