Staňte sa partnerom

Behaviorálna kancelária

/ Prednáška

Aplikácia behaviorálnych vied do verejných politík je moderným trendom poslednej doby. Hlavnou výhodou tohto prístupu sú nízke implementačné náklady a vysoká efektivita aplikovaných opatrení.  Na Slovensku funguje od februára 2019 plne funkčná inovatívna a dynamická jednotka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, známa pod skratkou BRISK (Behaviorálne inovácie a výskum Slovensko – Behavioral research and innovations Slovakia). Táto jednotka prináša behaviorálne intervencie do prostredia digitálnych služieb verejnej správy, stará sa o správu nástrojov na dosiahnutie jednotného UX služieb štátu tak, aby zobrazenie služieb bolo jednotné a užívateľsky prívetivé, tvorí metodiky a príručky, zavádza kultúru testovania a prijímania rozhodnutí na základe experimentov, spolupracuje s renomovanými domácimi aj zahraničnými expertmi na danú problematiku. BRISK, ktorý nesie aj neformálne označenie „Empatické centrum štátu“, ako aj jeho možné prínosy pre štát a občana vo svojom príspevku predstaví jeho vedúca, Viera Hainzl.

Videozáznam

Viera Hainzl

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Viera Hainzl pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od februára 2017. Začínala na oddelení Programovej kancelárie a následne sa začala venovať príprave národného projektu Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy prostredníctvom behaviorálnych inovácií financovaného z OP EVS. V rámci prípravy pre realizáciu projektu vytvorila oddelenie behaviorálnych inovácií, ktoré aktuálne vedie. Cieľom oddelenia je zlepšiť digitálne služby VS z pohľadu užívateľa a zároveň zabezpečiť prenos vedomostí aplikácie behaviorálnych inovácií do prostredia VS SR so zameraním na digitálne služby. Na Úrad podpredsedu vlády SR prišla po 11 ročnom pôsobení na oddelení marketingu v spoločnosti Orange Slovensko, počas ktorého zís…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies