Program - Jarná ITAPA 2019

07:30
Registrácia účastníkov/ranná káva
08:30
8:30 - 9:30 Digitálna transformácia
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo moderáta
08:35
Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Otvárací príhovor
11:15
Coffee-break
10:30
10:30 – 12:00 Digitálne trendy v SR a EÚ
10:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
10:35
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Polčas rozvoja slovenskej informatizácie
10:45
Erna Dohnáliková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Martin Bezek, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Operačný program integrovaná infraštruktúra – súčasný stav a najbližšie kroky
10:55
Radoslav Repa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Digitálna transformácia Slovenska
11:05
Jan Majtan, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prednáška
11:15
Rastislav Janota, SK-CERT
Prednáška
11:25
Michal Hrbatý, Predstaviteľ Európskej komisie
eID a dôveryhodné služby naprieč EÚ – kde sme a kam smerujeme?
13:00
OBED
11:30
1SEKCIA 1
13:00 - 14:30 eGovernment pre ľudí
Kocky sú hodené. Čo sa nepodarilo naplánovať sa už nestihne do konca volebného obdobia. Aký eGoverment odovzdá súčasná exekutíva? Aká bude architektúra? Aké konkrétne projekty sa ešte implementujú a kedy? A bude eGovernment naozaj pre ľudí? A sme pripravení na európsky eGovernment?
13:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo moderátorov
13:05
Ján Bačko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Pokračujeme v boji s byrokraciou
13:15
Viera Hainzl, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Behaviorálna kancelária
13:25
Alexandra Horná, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Koncepcia nákupu IKT v štátnej správe
13:35
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Polčas rozpadu slovenského eGovernmentu?
13:45
Pavol Frič, DITEC
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Diskusia
13:00 - 14:30 Dátový štát
Dáta sa stali najvýznamnejším zdrojom v 21. storočí. Dáta sú totiž “potravou” pre algoritmy umelej inteligencie, ktoré v čoraz väčšej miere ovplyvňujú kvalitu život občanov, ale i geopolitiku. Náš štát sa snaží na tento vývoj reagovať, predstavuje víziu Slovenska ako ako Dátového štátu, ktorú pomôže realizovať nová jednotka: Dátová kancelária verejnej správy, ktorá práve vznikla. Poďme si predstaviť jej príbeh, ambície a plány.
13:00
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo moderátora
13:05
Milan Andrejkovič, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dátová kancelária
13:00 - 14:30 Smart Cities

Mestá, obce ale aj regióny začínajú objavovať príťažlivosť smart riešení. Tie totiž vedú k tomu, že klesajú náklady a rastie kvalita života obyvateľov. Aké sú príklady úspešných projektov? Aké technológie sú už k dispozícii a pripravené na použitie? 

13:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo chairmana
13:05
Jiří Pokorný, Kraj Vysočina
Prezentácia
13:15
Igor Eder, Nitrianský samosprávny kraj
Prezentácia
13:25
Michael Kašpar, Mesto Kolín
Inteligentné mesto Kolín
13:35
Miroslav Zborovský, Mesto Terešany
Triedenie odpadu v obci Těšany
13:45
Karina Holešová, Hlboké nad Váhom
Kam chceme ísť?
13:55
Dávid Šoltýs, Aero Monitor
Letecká inšpekcia pomocou drona
14:05
Radovan Slíž, OMS
Technológie pre Smart Cities
15:25
Coffee-break
13:45
SEKCIA 2
15:00 - 16:30 Digitálna transformácia Slovenska

V 21. storočí sme svedkami prebiehajúcej digitálnej transformácie. Technológie ako umelá inteligencia, superpočítače či blockchain výrazne ovplyvnia fungovanie ekonomiky, štátu a spoločnosti. Vyspelé krajiny sveta sa snažia vyťažiť čo možno najväčší potenciál týchto technológií. Európa dlhodobo zaostáva za globálnymi lídrami akými sú USA, Čína či Japonsko. Európska komisia chce zmeniť tento negatívny trend, a preto predložila návrh série opatrení, aby umelá inteligencia posilnila priemyselný a technologický potenciál Európy a zároveň udržala globálnu konkurencieschopnosť Únie. Okrem zvýšenia verejných a súkromných investícií do moderných technológií je potrebné zaoberať sa aj socio-ekonomickými otázkami a vytvorením etického a právneho rámca, ktoré zabezpečí, že technologický rozmach bude mať pozitívny dopad na fungovanie spoločnosti. Dokáže Slovensko vyťažiť maximum z prebiehajúcej digitálnej transformácie? Aké sú ciele a konkrétne aktivity Slovenska v tejto oblasti? Ako ovplyvní aplikovanie technológií ako umelá inteligencia pracovný trh a vzdelávací systém? Vieme vytvoriť zmysluplné regulačné prostredie, tak aby technológie mali pozitívny vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť?

15:00
Radoslav Repa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úvodné slovo moderátora
15:05
Mária Bieliková, FIIT STU
Peter Dovhun, Tachyum
Emil Fitoš, IT Asociácie Slovenska
Ivo Kovačič, ATOS IT Solutions and Services
Gabriel Lachmann , EEA
Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu
Daniel Straka, SOVVA
Michal Ohrablo, Project Management Institute
Diskusia
15:00 - 16:30 Smart mobilita
Problematika inteligentnej mobility je celosvetovo vysoko aktuálna. Je to možná odpoveď na narastajúce  problémy najmä v cestnej doprave v urbanizovaných oblastiach. Snahou spoločného projektu Ministerstva dopravy a výstavby a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci ktorého sa organizuje aj tento panel, je strategicky a systémovo pripraviť krajinu na rozvoj inteligentnej mobility, čo aktuálne na Slovensku chýba. Problematiku nepokrýva žiadna z dosiaľ prijatých koncepcií zameranej na niektoré domény smart agendy. MDV SR sa v projekte zameriava na overenie niektorých konceptov inteligentnej mobility v praxi a využívanie a zdieľanie dát v tejto oblasti. Hlavnou úlohou ÚPVII je budovať platformu spolupráce a inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu, v rámci ktorej bude prebiehať pravidelná interakcia subjektov z privátneho, verejného a vedecko-výskumného sektora. Tieto interakcie pomôžu generovať relevantné projekty reflektujúce možnosti Slovenska, ktoré sa medzičasom stalo významným producentom v segmente automotive a musí sa však adaptovať  aj na budúcnosť. Podstatným príspevkom má byť aj návrh finančného mechanizmu, ktorý podporí komplexné projekty a na ktorom bude zainteresovaný verejný a aj súkromný sektor. 
15:00
Peter Karpaty,
Patrik Križanský, ENAIRGY
Úvodné slovo chairmanov
15:05
Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita, Univerzitný vedecký park
Inteligentné dopravné systémy : Súčasný stav a trendy vo výskume a inováciách
15:15
Norbert Schindler, GNSS Consulting
Prednáška
15:25
Peter Varga, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Prednáška
15:35
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prednáška
15:45
Patrik Križanský, ENAIRGY
Prednáška
15:55
Martin Kavka, KPMG Česká republika
Prednáška
15:00 - 16:30 Podpora Smart Cities and Regions

Ako pomôcť mestám a regiónom, aby čo najrýchlejšie adoptovali smart riešenia  aké má štát možnosti a nástroje?  Ako zapojí do prípravy stratégií a politík všetkých relevantných hráčov?

15:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo moderátora
15:05
Michal Kaliňák, ZMOS
Smart Cities z pohľadu ZMOS
15:15
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Politika vlády pre smart cities
15:25
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Prezentácia
15:35
Erna Dohnáliková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové financie pre smart cities
15:45
Peter Balík, Európska investičná banka
Prezentácia
15:55
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Diskusia
00:00
Coffee-break
15:45
16:45 – 17:45 Okrúhly stôl
16:45
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rastislav Janota, SK-CERT
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Radoslav Repa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Gabriel Fedorko, ITAS
Robert Gálik, ATOS
DISKUSIA: Okrúhly stôl
16:45
Recepcia