Program - Jarná ITAPA 2019


28.05.2019
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo moderáta
08:35
Richard Raši, exminister zdravotníctva
Otvárací príhovor
08:55
Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVEZ SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE
Príhovor
09:05
Vuk Žugić, Koordinátor pre ekonomické a environmentálne aktivity OBSE
Príležitosti a výzvy digitálnej transformácie z pohľadu OBSE
09:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Kto je kto v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
09:50
Jan Majtan, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Bezpečnostný reštart verejnej správy
10:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
10:35
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Digitálna transformácia Slovenska
10:45
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Polčas rozvoja slovenskej informatizácie
11:15
Michal Hrbatý, Predstaviteľ Európskej komisie
eID a dôveryhodné služby naprieč EÚ – kde sme a kam smerujeme?
11:25
11:55
Mikko Annala, Demos Helsinki, Fínsko
Príklady z Fínska v inteligentnej mobilite
13:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo chairmana
13:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo moderátorov
13:00
Peter Kárpáty, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Patrik Križanský, ENAIRGY (Slovenská asociácia pre elektromobilitu)
Úvodné slovo chairmanov
13:05
Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita, Univerzitný vedecký park
Inteligentné dopravné systémy : Súčasný stav a trendy vo výskume a inováciách
13:10
Martin Bezek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program integrovaná infraštruktúra – súčasný stav a najbližšie kroky
13:20
Ján Bačko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Pokračujeme v boji s byrokraciou
13:25
Michael Kašpar, Mesto Kolín
Inteligentné mesto Kolín
13:25
Shiran Baroukh, Here Technologies
Je reálny autonómny svet?
13:30
Viera Hainzl, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Behaviorálna kancelária
13:35
Miroslav Zborovský, Mesto Těšany
Triedenie odpadu v obci Těšany
13:35
Patrik Križanský, ENAIRGY (Slovenská asociácia pre elektromobilitu)
Inovácie v elektromobilite: Ako by sa mohlo Slovensko zapojiť
13:40
Alexandra Horná, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Koncepcia nákupu IKT v štátnej správe
13:45
Marek Čanecký, ITAPA
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo moderátorov
13:45
Karina Holešová, Hlboké nad Váhom
Kam chceme ísť?
13:45
13:50
Peter Kucer, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Hybridný cloud
13:55
Dávid Šoltýs, Aero Monitor
Letecká inšpekcia pomocou drona
13:55
Henrik Van Kreuningen, Connekt.nl a APPM Management Consultant, Holandsko
Expertné postrehy za Holandsko, lídra v inteligentnej mobilite
14:00
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Polčas rozpadu slovenského eGovernmentu?
14:05
Radovan Slíž, OMS
Technológie pre Smart Cities
14:05
Johannes Nuutinen , Demos Helsinki
Mikko Annala, Demos Helsinki, Fínsko
Smart mobilita transformuje mestský život: prvé skúsenosti z Európy
14:10
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Pavol Frič, ITAS
Zsolt Géczi, Fortinet
Diskusia
14:45
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Úvodné slovo moderátora
14:45
Milan Andrejkovič, expert na dáta
Dátová kancelária
14:45
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo moderátora
14:50
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Daniel Straka, SOVVA
Peter Dovhun, Tachyum
Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services
Ján Šebo, CTF
Ivan Kotuliak, FIIT STU
Diskusia
14:50
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Sme na ceste k smart Slovensku
15:00
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Eurofondy pre smart cities
15:00
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Dátová kvalita
15:05
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Marek Šurek , xIT
Tomáš Kysela, PosAm
Diskusia
15:10
Erna Dohnáliková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové financie pre smart cities
15:20
Michal Kaliňák, ZMOS
Smart Cities z pohľadu ZMOS
15:20
Juraj Bárdy, Alistiq
Analytické použitie dát
15:25
Juraj Bárdy, Alistiq
Peter Fusek , Instarea
Marcela Veselková, Inštitút pre stratégie a analýzy
Diskusia
15:30
Miloslav Jurík, Smart cities klub SK
David Bárta, City One
Heliodor Macko, Chcem smart mesto
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Diskusia
15:40
Martin Rusnák, Alistiq
Moje dáta
15:45
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
Karolina Mackiewicz, MyData
Diskusia
16:00
Martin Pechovský, MGROUP
Identita Dátovej kancelárie
16:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Gabriel Fedorko, ITAS
Róbert Gálik, Atos IT Solutions and Services
Andrej Aleksiev, ITAS
DISKUSIA: Okrúhly stôl