Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2019


07:30
Registrácia účastníkov/ranná káva
08:30
8:30 - 9:30 Digitálna transformácia
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo moderáta
08:35
Richard Raši, exminister zdravotníctva
Otvárací príhovor
08:55
Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVEZ SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE
Príhovor
09:05
Vuk Žugić, Koordinátor pre ekonomické a environmentálne aktivity OBSE
Príležitosti a výzvy digitálnej transformácie z pohľadu OBSE
09:30
9:30 - 10:00 Kybernetická bezpečnosť
09:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Kto je kto v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku
09:50
Jan Majtan, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Bezpečnostný reštart verejnej správy
10:00
Coffee-break
10:30
10:30 – 12:00 Digitálne trendy v SR a EÚ
10:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
10:35
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Digitálna transformácia Slovenska
10:45
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Polčas rozvoja slovenskej informatizácie
11:15
Michal Hrbatý, Predstaviteľ Európskej komisie
eID a dôveryhodné služby naprieč EÚ – kde sme a kam smerujeme?
11:25
12:00
OBED
13:00
1SEKCIA 1
13:00 - 14:30 eGovernment pre ľudí
Kocky sú hodené. Čo sa nepodarilo naplánovať sa už nestihne do konca volebného obdobia. Aký eGoverment odovzdá súčasná exekutíva? Aká bude architektúra? Aké konkrétne projekty sa ešte implementujú a kedy? A bude eGovernment naozaj pre ľudí? A sme pripravení na európsky eGovernment?
13:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo moderátorov
13:10
[nazov],
Martin Bezek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Operačný program integrovaná infraštruktúra – súčasný stav a najbližšie kroky
13:20
Ján Bačko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Pokračujeme v boji s byrokraciou
13:30
Viera Hainzl, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Behaviorálna kancelária
13:40
Alexandra Horná, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Koncepcia nákupu IKT v štátnej správe
13:50
Peter Kucer, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Hybridný cloud
14:00
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Polčas rozpadu slovenského eGovernmentu?
14:10
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Pavol Frič, ITAS
Zsolt Géczi, Fortinet
Diskusia
13:00 - 14:30 Smart mobilita
Problematika inteligentnej mobility je celosvetovo vysoko aktuálna. Je to možná odpoveď na narastajúce  problémy najmä v cestnej doprave v urbanizovaných oblastiach. Snahou spoločného projektu Ministerstva dopravy a výstavby a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci ktorého sa organizuje aj tento panel, je strategicky a systémovo pripraviť krajinu na rozvoj inteligentnej mobility, čo aktuálne na Slovensku chýba. Problematiku nepokrýva žiadna z dosiaľ prijatých koncepcií zameranej na niektoré domény smart agendy. MDV SR sa v projekte zameriava na overenie niektorých konceptov inteligentnej mobility v praxi a využívanie a zdieľanie dát v tejto oblasti. Hlavnou úlohou ÚPVII je budovať platformu spolupráce a inovačného partnerstva pre inteligentnú mobilitu, v rámci ktorej bude prebiehať pravidelná interakcia subjektov z privátneho, verejného a vedecko-výskumného sektora. Tieto interakcie pomôžu generovať relevantné projekty reflektujúce možnosti Slovenska, ktoré sa medzičasom stalo významným producentom v segmente automotive a musí sa však adaptovať  aj na budúcnosť. Podstatným príspevkom má byť aj návrh finančného mechanizmu, ktorý podporí komplexné projekty a na ktorom bude zainteresovaný verejný a aj súkromný sektor. 
13:00
Peter Kárpáty, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Patrik Križanský, ENAIRGY (Slovenská asociácia pre elektromobilitu)
Úvodné slovo chairmanov
13:05
Tatiana Kováčiková, Žilinská univerzita, Univerzitný vedecký park
Inteligentné dopravné systémy : Súčasný stav a trendy vo výskume a inováciách
13:25
Shiran Baroukh, Here Technologies
Je reálny autonómny svet?
13:35
Patrik Križanský, ENAIRGY (Slovenská asociácia pre elektromobilitu)
Inovácie v elektromobilite: Ako by sa mohlo Slovensko zapojiť
13:45
13:55
Henrik Van Kreuningen, Connekt.nl a APPM Management Consultant, Holandsko
Expertné postrehy za Holandsko, lídra v inteligentnej mobilite
14:05
Johannes Nuutinen , Demos Helsinki
Mikko Annala, Demos Helsinki, Fínsko
Smart mobilita transformuje mestský život: prvé skúsenosti z Európy
13:00 - 14:30 Smart Cities

Mestá, obce, ale aj regióny začínajú objavovať príťažlivosť smart riešení. Tie totiž vedú k tomu, že klesajú náklady a rastie kvalita života obyvateľov. Aké sú príklady úspešných projektov? Aké technológie sú už k dispozícii a sú pripravené na použitie? 

13:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo chairmana
13:25
Michael Kašpar, Mesto Kolín
Inteligentné mesto Kolín
13:35
Miroslav Zborovský, Mesto Těšany
Triedenie odpadu v obci Těšany
13:45
Karina Holešová, Hlboké nad Váhom
Kam chceme ísť?
13:55
Dávid Šoltýs, Aero Monitor
Letecká inšpekcia pomocou drona
14:05
Radovan Slíž, OMS
Technológie pre Smart Cities
14:30
Coffee-break
14:45
SEKCIA 2
14:45 - 16:15 Digitálna transformácia Slovenska

Sme svedkami prebiehajúcej digitálnej transformácie, umelá inteligencia, superpočítače či blockchain výrazne ovplyvnia naše fungovanie. Európa dlhodobo zaostáva za globálnymi lídrami a Európska komisia chce zmeniť tento negatívny trend. Okrem zvýšenia verejných a súkromných investícií do moderných technológií je potrebné zaoberať sa aj vytvorením etického a právneho rámca, ktoré zabezpečí pozitívny dopad technológií na fungovanie spoločnosti. Dokáže Slovensko vyťažiť maximum z prebiehajúcej digitálnej transformácie? Aké sú ciele a konkrétne aktivity Slovenska v tejto oblasti? Ako ovplyvní aplikovanie technológií ako umelá inteligencia pracovný trh a vzdelávací systém? Vieme vytvoriť zmysluplné regulačné prostredie tak, aby technológie mali pozitívny vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť?

14:45
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Úvodné slovo moderátora
14:50
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Daniel Straka, SOVVA
Peter Dovhun, Tachyum
Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services
Ján Šebo, CTF
Ivan Kotuliak, FIIT STU
Diskusia
14:45 - 16:15 Dátový štát
Dáta sa stali najvýznamnejším zdrojom v 21. storočí. Dáta sú totiž “potravou” pre algoritmy umelej inteligencie, ktoré v čoraz väčšej miere ovplyvňujú kvalitu život občanov, ale i geopolitiku. Náš štát sa snaží na tento vývoj reagovať, predstavuje víziu Slovenska ako ako Dátového štátu, ktorú pomôže realizovať nová jednotka: Dátová kancelária verejnej správy, ktorá práve vznikla. Poďme si predstaviť jej príbeh, ambície a plány.
14:45
Milan Andrejkovič, expert na dáta
Dátová kancelária
15:00
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Dátová kvalita
15:05
Martin Florian, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Marek Šurek , xIT
Tomáš Kysela, PosAm
Diskusia
15:20
Juraj Bárdy, Alistiq
Analytické použitie dát
15:25
Juraj Bárdy, Alistiq
Peter Fusek , Instarea
Marcela Veselková, Inštitút pre stratégie a analýzy
Diskusia
15:40
Martin Rusnák, Alistiq
Moje dáta
15:45
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
Karolina Mackiewicz, MyData
Diskusia
16:00
Martin Pechovský, MGROUP
Identita Dátovej kancelárie
14:45 - 16:15 Podpora Smart Cities and Regions

Ako pomôcť mestám a regiónom, aby čo najrýchlejšie adoptovali smart riešenia,  aké má štát možnosti a nástroje?  Ako zapojí do prípravy stratégií a politík všetkých relevantných hráčov?

14:45
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodné slovo moderátora
14:50
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Sme na ceste k smart Slovensku
15:00
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Eurofondy pre smart cities
15:10
[nazov],
Erna Dohnáliková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové financie pre smart cities
15:20
Michal Kaliňák, ZMOS
Smart Cities z pohľadu ZMOS
15:30
Miloslav Jurík, Smart cities klub SK
David Bárta, City One
Heliodor Macko, Chcem smart mesto
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Diskusia
16:15
Coffee-break
16:30
16:30 – 17:30 Okrúhly stôl
16:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Gabriel Fedorko, ITAS
Róbert Gálik, Atos IT Solutions and Services
Andrej Aleksiev, ITAS
DISKUSIA: Okrúhly stôl


Nastavenie súborov cookies