Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA Defence 2023 s výstavou vojenskej techniky


08:00
Registrácia
09:00
Otvorenie konferencie
9:00 - 9:15 Otvorenie konferencie
09:00
Andrej Matišák,
Moderuje
09:00
Marian Uhrin, Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Príhovor
09:08
Dalibor Lesník, Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Projekt Open D
09:10
Ocitli sme sa na križovatke medzi východom a západom?
9:15 – 9:45 Ocitli sme sa na križovatke medzi východom a západom?
Diskusia s ministrom obrany a veľvyslancom, stálym predstaviteľom SR pri NATO o aktuálnej situácií v obrane a bezpečnosti. Blíži sa Slovensko na križovatku, kde sa bude musieť rozhodnúť či chceme ako krajina mieriť viac na západ alebo inklinujeme viac k východu? Aké hrozby a príležitosti prináša aktuálna geopolitická situácia? Aká je pozícia Slovenska vo vzťahu k ruskej agresii na Ukrajine? Zmení sa pozícia Slovenska po voľbách do Národnej rady? Čo by odporučili ministri úradníckej vlády svojim nástupcom v ministerských kreslách?
09:15
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
Moderuje
09:15
Martin Sklenár, minister obrany Slovenskej republiky
Peter Bátor, veľvyslanec, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO
Diskusia "Ocitli sme sa na križovatke medzi východom a západom?"
09:40
Svet a Slovensko v permanentnej hrozbe
9:45 - 10:05 1on1: Svet a Slovensko v permanentnej hrozbe
Aké sú aktuálne hrozby, na ktoré musí reagovať Slovensko? Ako sa ruská agresia na Ukrajine dotýka našej vlastnej bezpečnosti? Ako sa zmenila situácia v našich ozbrojených silách? Aké spôsobilosti posilňujeme a ako je zabezpečená interoperabilita síl s partnermi v aliancii?
09:45
Zuzana Kovačič Hanzelová,
Moderuje
09:45
Daniel Zmeko, Ozbrojené sily SR
1on1 s náčelníkom Generálneho štábu OZ SR
10:00
Modernizácia ozbrojených síl na východnej hranici NATO
10:05 - 10:25 1on1: Modernizácia ozbrojených síl na východnej hranici NATO

Aktuálna geopolitická situácia posunula svet do novej reality. Ozbrojený konflikt sa stal jej každodennou súčasťou a je potrebné aby na to reagovali aj členské štáty NATO. Ako sa menia spôsobilosti, ktorými disponujú členské štáty? Ako na vojnu reagujú partneri na východnej hranici NATO, ktoré sú vystavené najväčšiemu riziku zo strany potenciálnych agresorov? Aký je moderný pohľad na potrebu interoperability?

10:05
Andrej Matišák,
Moderuje
10:05
Michal Homza, Ministerstvo obrany SR
1on1 s generálnym riaditeľom Sekcie modernizácie MO SR
10:25
Prestávka
11:20
Ako inovujeme Severoatlantickú alianciu?
11:00 – 11:30 Ako inovujeme Severoatlantickú alianciu?
Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) je novou súčasťou NATO, ktorá spolupracuje s poprednými výskumníkmi a podnikateľmi v celej Aliancii a pomáha im vyvíjať technológie na udržanie bezpečnosti obyvateľov NATO. DIANA dopĺňa Inovačný fond NATO, ktorý je prvým nadnárodným venture kapitálovým fondom na svete, ktorý investuje 1 miliardu eur do start-upov vyvíjajúcich technológie pre obranu a bezpečnosť. Aké príležitosti prináša fond a akcelerátor pre Slovenské firmy sa dozviete práve v tomto bloku konferencie ITAPA DEFENCE.  
11:00
Andrej Matišák,
Moderuje
11:00
Adrian Dan, DIANA Transition Team
Kelly Chen, NATO Innovation Fund
Diskusia "Ako inovujeme Severoatlantickú alianciu?"
11:50
Ako vznikajú obranné inovácie na Slovensku?
11:30 - 12:00 Ako vznikajú obranné inovácie na Slovensku?
DIANA prináša príležitosti aj na Slovensko, kde pod vedením Ministerstva obrany SR tento akcelerátor spája univerzity a priemyselné odvetvia, aby spolupracovali so start-upmi a ďalšími inovátormi pri riešení kritických obranných a bezpečnostných výziev. O tom, aké príležitosti prináša akcelerátor DIANA pre vznik obranných inovácií na Slovensku sa dozviete práve v tejto panelovej diskusii. 
11:30
Andrej Matišák,
Moderuje
11:30
Michaela Kollárová, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Andrej Veľas, Žilinská univerzita v Žiline
Diskusia "Ako vznikajú obranné inovácie na Slovensku?"
12:00
Obed a networking
13:30
Ľudské zdravie, biotechnológie a ľudské vylepšenia
13:00 – 13:30 Ľudské zdravie, biotechnológie a ľudské vylepšenia
Ako môžu moderné technológie prispieť k lepšiemu zdraviu nielen vojakov, ale aj civilného obyvateľstva? Množstvo inovácií, ktoré dnes poznáme ako bežne dostupné vzniká práve v obrannom sektore. Aké sú potreby vojenského zdravotníctva? Aké technológie v ňom využívame a aké príležitosti prináša? Čo v praxi znamenajú ľudské vylepšenia?
13:00
Andrej Matišák,
Moderuje
13:00
Roman Jantoš, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva
Vladimír Lengvarský , Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku
Diskusia "Ľudské zdravie, biotechnológie a ľudské vylepšenia"
14:00
Zdieľanie informácií a kybernetická bezpečnosť
13:30 – 14:15 Zdieľanie informácií a kybernetická bezpečnosť
Panel sa zameria na najnovšie technologické riešenia, spoluprácu medzi odvetviami a štátmi a na identifikáciu kľúčových výziev, ktorým je potrebné čeliť pri zdieľaní informácií o kybernetických hrozbách a incidentoch. Aký je kritický význam zdieľania informácií pre obranu a bezpečnosť? Aké prístupy a nástroje môžeme využiť na zlepšenie spolupráce a efektívnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti?
14:45
Senzorika a snímkovanie
14:15 – 15:05 Senzorika a snímkovanie
Panel preskúma inovácie v senzorických a snímovacích systémoch, ktoré poskytujú nové možnosti a zlepšujú schopnosti monitorovania, detekcie a vyhodnocovania v obranných aplikáciách. Diskusia sa zameria na dôležitosť týchto technológií pre moderné obranné systémy a ich prínos pre zvýšenie bezpečnosti a efektivity vojenských operácií. Aký je potenciál nových senzorických a snímkovacích technológií pre obranný priemysel a aké výzvy treba prekonať pri ich implementácii a využití v praxi?
14:15
Andrej Matišák,
Moderuje
14:15
Barbora Hrozenská, Ministerstvo obrany SR
Róbert Zadňančin, Ministerstvo vnútra SR
DISKUSIA "Senzorika a Snímkovanie"
14:45
Robert Lászlo, Needronix
Od senzorov k senzorickým sieťam
15:05
Prestávka
16:00
Odolnosť energetickej infraštruktúry
15:40 – 16:05 Odolnosť energetickej infraštruktúry
17:00
ITAPA OPEN TALK: História, prítomnosť a realita hybridných hrozieb
16:05 – 17:00 ITAPA OPEN TALK: História, prítomnosť a realita hybridných hrozieb

Aký vplyv má rastúci vývoj technológií na povahu hybridných hrozieb v oblasti obrany a aké nové riziká prináša do súčasného prostredia? Ako sa zmenila povaha hybridných hrozieb v priebehu histórie a ako sa s nimi zároveň vyrovnávali obranné systémy a stratégie? V kontexte súčasnej reality globálnej bezpečnostnej situácie, aké nové prístupy a spolupráce medzi štátmi a technologickými firmami by mohli pomôcť v boji proti hybridným hrozbám? A ako sa vieme poučiť z histórie?

16:05
Zuzana Kovačič Hanzelová, moderátorka
Moderuje
16:05
Marian Uhrin, Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Michal Trnka, Gerulata Technologies
Vladimír Šucha, Zastúpenie Európskej komisie v SR
ITAPA OPEN TALK


Nastavenie súborov cookies