Staňte sa partnerom

Na viditeľnosti v počítačovej sieti záleží

/ Prednáška

Kybernetická ochrana súčasnosti a budúcnosti sa nezaobíde bez takzvanej Threat Intelligence, ktorá identifikuje známych útočníkov a bez behaviorálnej analýzy v reálnom čase, ktorá v kombinácii so strojovým učením a prvkami umelej inteligencie vyhodnocuje komunikáciu v počítačových sieťach a správanie sa používateľov. V spojení s automatizačnými nástrojmi a klasifikačnými mechanizmami je tak dnes možné skrátiť reakčnú dobu na narušenie bezpečnosti z mesiacov na minúty a zároveň získať potrebné dáta pre forénzne kroky, ktoré posilňujú prevenciu. Pre organizácie verejnej správy aj firmy je to jediná cesta, ako vyhovieť novým prísnym legislatívnym požiadavkám, ako sa vyhnúť pokutám a fiasku, ktoré zvyčajne nasleduje po úniku citlivých dát, alebo znefunkčnení služieb pre občanov či zákazníkov.

Videozáznam

Roman Čupka

Flowmon
Roman Čupka pôsobí v oblasti informačných technológií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti viac ako 15 rokov. Momentálne zastáva pozíciu hlavného konzultana v spoločnosti Flowmon, ktorá je od 1.11.2021 súčasťou medzinárodnej spoločnosti Progress. Firmám a organizáciám verejnej správy prináša moderné riešenia budovania monitoringu IT infraštruktúry s ohľadom na plnenie legislatívnych požiadaviek. V posledných rokoch sa zaoberá technológiami, ktoré využívajú metódy umelej inteligenie, strojového učenia a automatizácie pre zabezpečenie dostupnosti a kvality služieb, biznis procesov a IT bezpečnostných operácií.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies