Detekcia, automatizácia a nahlasovanie kyber bezpečnostných udalostí a incidentov v reálnom čase

/ Prednáška

Identifikácia a analýza bezpečnostných incidentov dnes organizáciám vo verejnom aj súkromnom sektore trvá 45 až 250 dní a zvyčajne k nej dochádza až keď dôjde napr. k úniku citlivých dát, osobných údajov alebo znefunkčneniiu kritickej služby. Nová legislatíva, ako je napríklad Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorá vychádza zo smernice NIS, rovnako ako ďalšie právne úpravy ako sú GDPR však vyžadujú povinne hlásiť incidenty prakticky okamžite – do niekoľkých hodín či dní a zároveň implementovať také nástroje a postupy, ktoré budú vznikom incidentov predchádzať. Čo treba spraviť z technického a procesného hľadiska pre zrýchlenie identifikácie hrozieb, zefektívnenie reakcií a v konečnom dôsledku aj pre plnenie legislatívnych požiadaviek?

Videozáznam

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným