Staňte sa partnerom

Diskusný panel

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Ján Andraško, Binary Confidence
Roman Čupka, Flowmon Networks
Marek Kľoc, LYNX
Peter Kočík, FORTINET
Július Selecký, ESET
Marek Zeman, Tatra Banka

Videozáznam

Roman Čupka

Flowmon
Roman Čupka pôsobí v oblasti informačných technológií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti viac ako 15 rokov. Momentálne zastáva pozíciu hlavného konzultana v spoločnosti Flowmon, ktorá je od 1.11.2021 súčasťou medzinárodnej spoločnosti Progress. Firmám a organizáciám verejnej správy prináša moderné riešenia budovania monitoringu IT infraštruktúry s ohľadom na plnenie legislatívnych požiadaviek. V posledných rokoch sa zaoberá technológiami, ktoré využívajú metódy umelej inteligenie, strojového učenia a automatizácie pre zabezpečenie dostupnosti a kvality služieb, biznis procesov a IT bezpečnostných operácií.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kočík

Fortinet
Peter Kočík pôsobí v spolocnosti Fortinet ako Systems Engineer pre CEE región. Jeho FortiHistory sa začala písať v roku 2007, kedy budoval managed security services vo firme Slovanet. Bol jedným z prvých evanielizátorov Fortinet technológií na Slovensku. V oblasti bezpečnosti sa pohybuje už viac ako 10 rokov a jeho široké implementačné a presales znalosti oceňujú mnohí zákazníci aj partneri.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Zeman

Expert informačnej bezpečnosti v bankovom sektore
Marek Zeman má mnohoročné skúsenosti s riadením informačnej bezpečnosti v bankovom sektore. Jeho primárnou úlohou je riadenie informačnej bezpečnosti, návrh, ochrana a implementácia bezpečnostných systémov vo finančnom sektore. Špecializuje sa na procesné riadenie v bezpečnosti a zvyšovanie bezpečnostného povedomia, riadenie bezpečnostného monitoringu a analýzou logov so zameraním na vyhľadávanie vzorov správania a ich koreláciu. Venuje sa novým smerom informačnej bezpečnosti, ktoré sú viazané na moderné technológie ako sú umelá inteligencia, autonómne riadenie, či robotizácia.  Zameriava sa na pomoc štátnym orgánom pri zvyšovaní povedomia a implementácii zmien v súvislosti s informačnou bezpečnosťou. Je predsedom komisie Informačnej bez…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marek Kľoc

LYNX
Marek Kľoc vyštudoval v roku 2003 Technickú univerzitu v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Odbor Projektovanie a prevádzka informačných systémov. Od roku 2005 pôsobí v LYNXe v odbore Kybernetickej bezpečnosti, ktorý medzi rokmi 2015 a 2018 aj sám viedol. Ako bezpečnostný architekt sa podieľal na mnohých projektoch a implementáciách v súkromnej a tiež v štátnej sfére.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Július Selecký

ESET
Július Selecký sa oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti venuje viac ako 10 rokov. Študoval na katedre informačných systémov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr na tejto fakulte absolvoval doktorandské štúdium. Dlhodobo pôsobí ako pedagóg na Fakulte managementu UK kde vedie prednášky a cvičenia z predmetov z oblasti informačných systémov, manažmentu a bezpečnosti. Do spoločnosti ESET nastúpil v roku 2018 ako Senior Technical Pre-Sales Representative. Jeho hlavnou náplňou sú konzultačné poradenstvo primárne pre enterprise segment zákazníkov, zodpovednosť za testovanie a poskytovanie prezentácií produktov spoločnosti ESET.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Andraško

Binary Confidence
Skúsený SOC manager, spoluzakladateľ spoločnosti Binary Confidence. Absolvent odboru Informačné a zabezpečovacie systémy na Žilinskej univerzite. S problematikou detekcie incidentov a reakcie na ne má viac ako 15 rokov skúseností. V spoločnosti Binary Confidence vedie tím SOC analytikov, ktorí monitorujú infraštruktúru a riešia bezpečnostné incidenty jej klientov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies