Smart Slovensko v riadení obcí, miest a regiónov

/ Prednáška
Ak chceme na Slovensku zavádzať Smart City riešenia - potrebujeme nevyhnutné prezieravý pohľad a nový prístup. V rozvoji obcí, miest a  regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Ako aj nový prístup zo strany štátu, firiem a akademickej obce. Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti pripravilo prvý dokument svojho druhu na Slovensku „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“. Ministerstvo vypracovalo aj finančnú schému, ktorá podporí pilotné testovanie inovatívnych riešení v praxi priamo na území mesta. Zároveň pripravujeme Portál Smart City, ktorý bude poskytovať čo najviac informácií o projekte a zároveň bude slúžiť ako inšpirácia prostredníctvom poskytovania praktických výsledkov zavedenia projektu.

Videozáznam
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným