Akčný plán inteligentného priemyslu

/ Prednáška

Vývoj priemyslu má v mnohých mestách určujúci vplyv na ekonomiku miest a život ich obyvateľov. Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Európskej únie – takmer 25 % HDP je vytvorených práve vďaka priemyslu. Dôležitou súčasťou našej ekonomiky je aj využitie lokálnych subdodávateľov pre zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku. Náš priemysel stojí jednoznačne pred veľkou zmenou, ktorú dnes vidíme pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby, čo prinesie firmám aj zvýšenie efektivity a ziskovosti.

Akčný plán inteligentného priemyslu je teda odpoveďou na praktické požiadavky priemyslu. Nevznikal od úradníckeho stola, tvorili sme ho spoločne so zástupcami priemyslu či technologických firiem. Naším cieľom je plniť úlohu štátu v tvorbe infraštruktúry a konkrétnych nástrojov. Akčný plán obsahuje 35 opatrení v rôznych oblastiach - výskum, vývoj a inovácie, základné princípy IT bezpečnosti, trh práce a vzdelávanie, referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, informovanie a propagácia. Je koncipovaný len do roku 2020 vzhľadom na to, že oblasť digitalizácie, či internetu vecí rastie exponenciálnym radom. Je postavený tak, aby v krátkom časovom úseku vytvoril základné a pevné prostredie pre dynamický rozvoj IP na Slovensku do budúcnosti.

Videozáznam

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným