(R)evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu

/ Prednáška
MH SR prináša súbor opatrení, ktoré vytvárajú základ na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. Podpora MH SR je založená na troch pilieroch. Na teoretickom, prostredníctvom prvého dokumentu svojho druhu „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ a praktickom, ktorý má podobu podporného mechanizmu s ambíciou pomôcť slovenským MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Prierezovým pilierom je snaha MH SR o združovanie informácií o inovatívnych firmách, mestách a produktoch, vrátane možností ich podpory.
 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným