Staňte sa partnerom

Využitie dát v digitálnom Governmente

/ Prednáška
Lepšie využívanie dát a nástroje umelej inteligencie transformujú veľa odvetví hospodárstva. Aké sú však možné prínosy a aplikácie pre verejný sektor? Zamyslíme sa nad možnými aplikáciami umelej inteligencie a pomenujeme možné bariéry, ktoré je potrebné vyriešiť, aby prísľub bolo možné dosiahnúť. Otvoríme tak diskusiu na tému, akú inováciu vo verejnej správe vlastne chceme. Ďalšia generácia e-Governmentu môže byť úplne iná.

Záznam z vystúpenia

Juraj Bárdy

Futuristiq
Juraj Bárdy expert na digitálne inovácie vo verejnej správe Kariéra Príprava novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy za oblasť Riadenie údajov a Big data SK (2015-2016) Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020, ktorý určil postup Slovenska v rozvoji eGovernmentu a bol základom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2013-2014) Návrh riešenia a dohľad nad implementáciou národného eHealth riešenia v Kosove (2011-2015) Vzdelanie Master of Science, Žilinská univerzita v Žiline, Informačné a riadiace systémy, Aplikovaná informatika (2006)  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies