Program - Jarná ITAPA 2017


23.05.2017
08:30
Peter Pellegrini, Predseda vlády SR
Otvárací príhovor
08:55
IVO Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Smart City - Inteligentné mesto pre 21. storočie
09:10
09:20
09:30
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Trendy v informačnej bezpečnosti - ochrana údajov: ako EÚ ovplyvní konanie firiem?
09:40
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Aktéri Cyber Security – kto, prečo, ako
09:55
10:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvod moderátora
10:35
10:45
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Smart City Poprad
11:00
Jiří Stich, Czech smart city cluster
Ako môžu smart city klastre pomôcť starostom
11:15
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Možnosti financovania budovania inteligentných miest
13:00
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Futuristiq
Úvod do problematiky
13:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátora
13:10
Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu
Bude Slovensko automobilovou veľmocou aj v budúcnosti
13:15
Marek Benedik, Advokátska kancelária Havlát&Partners
Možnosti a riziká pri obstarávaní inovácií a unikátnych SW diel
13:25
Martina Králová, Slovak Telekom
Inteligentné transportné systémy
13:30
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Obstarávanie inovácií z pohľadu ÚVO
13:35
Michal Zábovský, Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline
Výskum a vývoj v oblasti prepojených a automatických vozidiel
13:45
Michal Rampášek, Advokátska kancelária Havlát&Partners
Autorské práva pri obstarávaní SW diela
13:55
Jaroslav Kračún, Európska komisia
Ako EK podporuje obstarávanie inovácií
14:45
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
15:15
Peter Helexa, Slovenská pošta
Spoločné moduly a spoločné dáta
15:25
Tomáš Revaj, expert - digitálna transformácia
Ako vytvoriť používateľsky prívetivé digitálne služby štátu
15:45
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Bude Vládny cloud ďalší G-Cloud?
15:50
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Reštart zatiaľ nevyšiel. Ale šanca je tu stále.