Denisa Žiláková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Generálna riaditeľka Sekcia centrálny koordinačný orgán
Vzdelanie:

1992 – 1998: Právnická Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1998: École de Langue – Accord, Paríž

2003 - 2004: Inštitút Európskej Integrácie Univerzity Komenského Bratislava, Fakulta managementu Postgraduálne štúdium "EURÓPSKA INTEGRÁCIA - EURÓPSKA ÚNIA"

2004: London´s College, Londýn Postgraduálne štúdium "EURÓPSKE PRÁVO"
2011: Master of Management of Structural Funds, European Academie, Berlin


Profesionálna prax:
 
2016 – súčasnosť: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán
 
2012 - 2016: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, generálna riaditeľka sekcie Operačného programu doprava

2007 –2012: Ministerstvo financií SR, riaditeľka odboru

2005 –2007: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti

2001 – 2005: Delegácia Európskej Komisie, sekcia Justice and Home Affaires, (Spravodlivosť a vnútorné záležitosti), programme manager (management predvstupových fondov PHARE)

1998 – 2001: Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad agenta pred Európskym súdom pre ľudské práva, právny poradca
 
 
 
 
Publikácie:
 • Manuál pre tvorbu verejnej politiky (oponentúra), Slovak Governance Policy, 2002
 • publicistické články v mesačníku „Euromagazín”
 • Príručka európskeho práva (recenzia), Ministerstvo spravodlivosti, 2005
 • Právo Európskej Únie II, Iura edition 2006
 • Schengenské acquis Európskej Únie, 2010
Špecifické aktivity:
 • externý lektor Academie Istropolitany (prednášková činnosť na tému „Európska integrácia a Európske právo”)
 • prednášková a publikačná činnosť pre Transparency International
 • zakladajúci člen a člen Správnej Asociácie Európskeho práva
 • členka i2010 High Level Group Európskej Komisie
 • podpredseda Riadiaceho výboru Ministerstva Dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR pre koordináciu fondov EÚ
Certifikáty:
 • Certificate on Annual Sympozium EU Funds 2012, European Academy, Berlin
 • Certificate on reinforced Financial Control of EU Funds, European Academy, Berlin
 • Certificate on New Financial Framework 2014 -2020, European Training centre, Paris
 • Osvedčenie, Rozvoj manažérskych schopností, Programový manažment
 • Osvedčenie, Projektové riadenie, o.s. Mega
Znalosť jazykov:
 
 • Anglický     – výborne
 • Francúzsky – výborne
 • Rusky        – dobre
 
 
Iné znalosti:
 • Práca so všetkými bežne dostupnými softwarovými programami (kurz MS Office Microsoft pre pokročilých)
 • vodičské oprávnenie kategórie A
 
Záujmy:
 • lyžovanie
 • golf
 
 

Prednášky spíkra

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky