Staňte sa partnerom

Možnosti financovania budovania inteligentných miest

/ Prednáška
Platforma spolupráce kľúčových stakeholdrov  a samosprávy pre podporu idey  využitia EŠIF zdrojov  pre  inicializáciu pilotných riešení koncepcie inteligentných miest – regiónov v projektových oblastiach zabezpečujúcich  najmä inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast  miest a súvisiacich regiónov.

Záznam z vystúpenia
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Denisa Žiláková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Denisa Žiláková je generálnou riaditeľkou sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V minulosti zastávala viacero kľúčových postov v oblasti riadenia eurofondov v odvetviach dopravy a informatizácie na ministerstvách dopravy a financií. Predtým pôsobila na ministerstve spravodlivosti. Päť rokov pôsobila v Európskej komisii, kde spolupracovala pri dôležitých predvstupových rokovaniach Slovenska do Európskej únie. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vzdelanie si dopĺňala v rámci študijných pobytov na univerzitách v Paríži, Londýne, Berlíne a v Prahe.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným