Financovanie Smart Cities projektov z Európskych Štrukturálnych a Investičných fondov

/ Prednáška

Aktuálne nové výzvy a stav prípravy vládneho mechanizmu financovania a odbornej pomoci pri ziskaní podpory z prostriedkov EŠIF, stratégia benchmarkovania miest a obcí.

Videozáznam

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným