Staňte sa partnerom

Financovanie Smart Cities projektov z Európskych Štrukturálnych a Investičných fondov

/ Prednáška

Aktuálne nové výzvy a stav prípravy vládneho mechanizmu financovania a odbornej pomoci pri ziskaní podpory z prostriedkov EŠIF, stratégia benchmarkovania miest a obcí.

Videozáznam

Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Denisa Žiláková

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Denisa Žiláková je generálnou riaditeľkou sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V minulosti zastávala viacero kľúčových postov v oblasti riadenia eurofondov v odvetviach dopravy a informatizácie na ministerstvách dopravy a financií. Predtým pôsobila na ministerstve spravodlivosti. Päť rokov pôsobila v Európskej komisii, kde spolupracovala pri dôležitých predvstupových rokovaniach Slovenska do Európskej únie. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vzdelanie si dopĺňala v rámci študijných pobytov na univerzitách v Paríži, Londýne, Berlíne a v Prahe.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným