Staňte sa partnerom

Revolúcia personalizovanej medicíny: Ako sa diagnostika a liečba ochorení čoskoro navždy zmenia

/ Keynote
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Svetový odborník z Kanady, ktorý je autorom vyše 60 patentov, Pieter Cullis nám vo svojej prednáške ponúkne realistickú víziu spracovania a využitia obrovského množstva dát (tzv. Big Data), ktoré prinášajú digitálne technológie aj v oblasti zdravotníctva. V prípade, že zvládneme zužitkovať takéto množstvo informácií, zabezpečíme si fungovanie personalizovanej medicíny. Možnosti liečby by tak mohli byť dokonca neobmedzené. Dožijeme sa aj stoviek rokov? Odpoveď sa dozviete v prednáške tohto výnimočného spíkra.


 
Sme v počiatočnej fáze zásadnej revolúcie v medicíne, v rámci ktorej dochádza k posunu od systému, ktorý lieči ľudí potom, ako sa u nich prejavia symptómy choroby, na základe prístupu "jedna veľkosť padne všetkým" k systému zdravotnej starostlivosti, ktorý je zameraný na preventívnu zdravotnú starostlivosť a tiež na prispôsobenie terapie na mieru jednotlivcov a ich ochorení.

Táto revolúcia je spôsobená novými technológiami. Tie umožňujú, aby bol človek diagnostikovaný na molekulárnej (génovej) úrovni rýchlym, nákladovo efektívnym spôsobom, a taktiež technológiami, ktoré zabezpečujú inteligentné a automatizované spracovanie obrovského množstva dát. Personalizovaná diagnostika zahŕňa sekvenovanie genómovej DNA na určenie rizika ochorenia, ako aj analýzy proteínov a metabolitov v krvi a ďalších telesných tekutinách pre detekciu ochorenia.
 
Špecifické proteínové alebo metabolitové profily jednotlivocov môžu poskytovať  "biomarkery" pre začínajúce alebo zjavné ochorenia a tiež poskytovať kvantitatívne dáta, ktoré môžu byť použité na určenie reakcie na liečbu alebo na formuláciu odporúčaní týkajúcich sa zmien životného štýlu. Dostupnosť personalizovanej medicíny dramaticky zmení súčasné možnosti pacienta a zásadne zmení súčasnú lekársku prax. 
 

Pieter Cullis

Life Sciences Institut, Univerzita v Britskej Kolumbii, Kanada
Dr. Pieter Cullis, Ph.D. je riaditeľom Inštitútu lekárskych vied (Life Sciences Institute), Univerzity v Britskej Kolumbii; je profesorom Ústavu biochémie a molekulárnej biológie, riaditeľ výskumnej skupiny zameranej na nanomedicínu (NanoMedicines Research Group) pri Univerzite v Britskej Kolumbii. Práca jeho tímu podstatne prispela k vývoju troch liekov, ktoré boli schválené regulačnými orgánmi v USA a v Európe pre liečbu rakoviny a jej komplikácií. Dr. Cullis spoluzaložil desať biotechnologických spoločností, publikoval viac ako 300 vedeckých článkov a je vynálezcom viac ako 60 patentov. V roku 2012 založil v Britskej Kolumbii Iniciatívu personalizovanej medicíny (Perosnalized Medicine Initiative), ktorá implementovala, resp. imp…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies