Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy


14.11.2016
00:00
00:00
08:35
Peter Pellegrini, Predseda vlády SR
Otvárací príhovor
08:55
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Príhovor
09:05
Peter Pellegrini, Predseda vlády SR
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Diskusia o eGov na Slovensku
09:30
Anja Wyden Guelpa, kancelárka kantónu Ženeva
Open Source, cesta k transparentnosti a dôvere v elektronické hlasovanie
09:45
Vladimír Šucha, vedec a vysokoškolský pedagóg
Data4Policy
10:25
Radim Polčák, Masarykova Univerzita
Platformy pod kontrolou
11:20
Zdenko Sudek, MADNESS Advertising
Ako zaujať virtuálnou realitou?
11:45
11:55
Vladimír Bužek, Slovenská akadémia vied
Umenia kvanta
12:10
Gustav Kalbe, DG Connect C „Digitálna excelentnosť a vedecká infraštruktúra“
Využitie potenciálu kvantových technológií – Iniciatíva kvantová vlajková loď
13:30
Michal Ivantyšyn, ITAPA
Úvodné slovo
13:30
Joaquim Nunes de Almeida, Európska komisia
Úvodné slovo
13:43
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Elektronizácia verejného obstarávania v podmienkach UVO
13:53
Tatiana Behrová, Ministerstvo vnútra SR
Elektronizácia procesov verejného obstarávania
13:58
Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronické verejné obstarávanie v Českej republike
14:03
14:25
Ciáran Nicholl, JRC's Directorate for Health, Consumers and Reference Materials, EK
Prínos a možnosti využitia dát v oblasti rakovinových ochorení a zriedkavých ochorení
14:45
Juraj Bárdy, Alistiq
Prístup k zdravotníckym dátam
15:25
Marek Čanecký, ITAPA
Úvod
15:25
Marian Šimegh, Národné centrum zdravotníckych informácií
Aktuálny stav eHealthu na Slovensku
15:27
Michal Klaučo, Slovenská agentúra životného prostredia
On-line geodata
15:35
Lucia Pittnerová Fábryová, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ako dokáže architektúra podporiť digitálnu transformáciu VS SR
15:37
Sabrina Grimsrud, Kartverket, Nórsko
Použitie geodát v Nórsku
15:45
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Platformové služby vládneho cloudu
15:50
16:00
Jana Venclíková, Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
Václav Koudele, Microsoft
Ako hybridný cloud pomáha v praxi poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby
16:15
16:20
16:25
Martin Kundrát, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Očakávania zdravotnej poisťovne od eHealth
16:25
Kateřina Jarošová , První certifikační autorita
Pavol Frič, ITAS
Problematika dlhodobého overovania platnosti elektronických dokumentov
16:28
15.11.2016
10:05
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
Koncept „Moje dáta“
10:55
William Mccluggage, nezávislý poradca v oblasti technologických a podnikateľských zmien pre štátne rezorty a súkromné spoločnosti
Demystifikácia digitálnych služieb - dôležitosť získania podpory a akceptácie od užívateľov
11:48
Miloslav Hečko, Generálna prokuratúra SR
eGovernment - rok prevádzky v prostredí prokuratúry
11:58
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Dva pohľady na informatizáciu
12:23
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo
13:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Úvodné slovo
13:30
Adela Danišková, Ministerstvo vnútra SR
Operačný program Efektívna verejná správa
13:35
Peter Čmiko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štandardný stav PO 7 OPII
13:45
Peter Macho, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zmeny vo finančnom riadení Priorinej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra
13:55
Lenka Capoušková, První certifikační autorita
Július Lintner, DTCA
Nové produkty a služby Certifikačnej Autority I.CA v zmysle pravidiel eIDAS
14:05
14:05
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister financií SR
Predpoklady pre zavedenie udržateľných zmien vo fungovaní verejnej správy
14:35
14:45
Filip Bednárik, Essential Data
Justičné štatistiky a podpora rozhodovania
14:55