• English
SVK
ENG

Mach Peter

predseda, Štatistický úrad SR
Peter Mach
Narodený: 10. februára 1951, Ružomberok

Vzdelanie:
1974 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor matematika, špecializácia matematická štatistika
1974 RNDr., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor pravdepodobnosť a matematická štatistika
1976 Medzinárodné matematické centrum S. Banacha, Varšava, 4 - mesačná stáž
1986 Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava, postgraduálne štúdium z matematickej informatiky

Profesionálna prax:
1974 - 1979 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, ašpirant
1979 - 1981 Výpočtové laboratórium Slovenskej plánovacej komisie Bratislava, odborný pracovník v oblasti analýzy a programovania informačných systémov
1981 – 1992 Ústav aplikovanej kybernetiky Bratislava, samostatný odborný pracovník a vedúci oddelenia analýzy a projektovania informačných systémov
1992 – 1994 Národné centrum pre informatiku, Bratislava, vedúci odboru
1994 – 1995 Národné centrum pre informatiku, Bratislava, riaditeľ; člen kolégia predsedu ŠÚ SR
1995 Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, poradca námestníka primátora
1996 – 1997 ArtInAppleS, spol. s.r.o. Bratislava, vedúci oddelenia kvality
1998 Aitecon, spol. s.r.o. Bratislava, viceprezident pre oblasť kvality softvéru a dokumentácie
1999 Štatistický úrad SR, predseda

Ďalšie funkcie:
člen Porady ekonomických ministrov
člen Hospodárskej rady vlády SR
podpredseda Rady vlády SR pre informatiku
člen Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
člen Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, od r. 1999 predseda
.

Prednášky spíkra
Kongres ITAPA 2006
Prednáška - IS vo voľbách v súčasnosti a prechod na elektronické hlasovanie v SR
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)