Pavel Hrabě

Bizzdesign, Enterprise Architect
Ing. Pavel Hrabě, Ph.D., BiZZdesign & Vysoká škola ekonomická, Praha, dokončil štúdium Technickej kybernetiky na ČVUT FEL Praha v roku 1989. Po štúdiách pracoval ako IT analytik vo Fakultnej nemocnici v Prahe Motole.

Neskôr pracoval ako vedúci pobočky retailovej banky, či ako obchodný/ marketingový manažér niekoľkých menších spoločností. Od roku 1995 Pavel pôsobil v SAP ČR, spočiatku ako poradca riešení SAP R/3,  modulu SD, neskôr Retail a CRM.

Následne pracoval ako architekt riešení a manažérsky IT poradca pre významných klientov. Od roku 2007, sa Pavel špecializoval na poradenstvo v oblasti IT stratégií a EA. V roku 2009 začal doktorantské štúdiá s témou EA na VŠE Praha, ktoré dokončil v roku 2015, pričom ešte v roku 2014 Pavel prešiel do spoločnosti BiZZdesign Česká republika, aby sa plne zameral výhradne na problematiku Enterprise architektúry. V roku 2015 tiež začal pracovať ako externý poradca Odboru Hlavného architekta eGovernmentu Ministerstva vnútra ČR, v úlohe hlavného metodika Národnej architektúry verejnej správy ČR (Czech GEA).
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020