Staňte sa partnerom

Pavel Hrabě

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D., BiZZdesign & Vysoká škola ekonomická, Praha, dokončil štúdium Technickej kybernetiky na ČVUT FEL Praha v roku 1989. Po štúdiách pracoval ako IT analytik vo Fakultnej nemocnici v Prahe Motole.

Neskôr pracoval ako vedúci pobočky retailovej banky, či ako obchodný/ marketingový manažér niekoľkých menších spoločností. Od roku 1995 Pavel pôsobil v SAP ČR, spočiatku ako poradca riešení SAP R/3,  modulu SD, neskôr Retail a CRM.

Následne pracoval ako architekt riešení a manažérsky IT poradca pre významných klientov. Od roku 2007, sa Pavel špecializoval na poradenstvo v oblasti IT stratégií a EA. V roku 2009 začal doktorantské štúdiá s témou EA na VŠE Praha, ktoré dokončil v roku 2015, pričom ešte v roku 2014 Pavel prešiel do spoločnosti BiZZdesign Česká republika, aby sa plne zameral výhradne na problematiku Enterprise architektúry. V roku 2015 tiež začal pracovať ako externý poradca Odboru Hlavného architekta eGovernmentu Ministerstva vnútra ČR, v úlohe hlavného metodika Národnej architektúry verejnej správy ČR (Czech GEA).
 • Ignite session: Holistická architektúra eGovernmentu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
 • Prax enterprise architektúry vo verejnej správe ČR   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Architektúra úradov / Enterprise Architektúra vo verejnej správe Českej republiky je využívaná niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najširšie využitie EA slúži na kontrolu ICT projektov na základe Uznesenia vlády ČR 889/2016 a projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Súbežne vzniká tzv. Národný architektonický plán, ako súhrn architektonických modelov centrálnych prvkov eGovernmentu SR a postupne pribúdajúcich modelov jednotlivých úradov centrálnej štátnej správy aj územnej samosprávy. Enterprise Architektúra slúži (a naďalej bude slúžiť) nielen k navrhovaniu lepších ICT projektov, ale tiež ako základ a východisko ďalších manažérskych metód verejnej správy, najmä riadenia katalógov služieb, optimalizácii procesov, riadenia kvality a výkonnosti verejnej správy.

 • Využití architektury pro efektivní řízení informatiky veřejné správy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Pavel Hrabě v prezentácii odhalí niekoľko princípov, prečo je architektúra úradu podstatne užitočná.


  Anotácia:
  Architektúra úradu (enterprise architecture) ako manažérska metóda a prostriedok poznávania, plánovania štruktúry a fungovania úradu je účinným nástrojom na podporu riadenia informatiky verejnej správy. Podporuje schopnosť vedenia úradu formulovať, aké zmeny je potrebné uskutočniť vo verejných službách a organizácii úradu pre naplnenie stanovených stratégií a ako sa na tento účel má zmeniť podpora IT. Práve takto architektúra napomáha "robiť správne veci". Vzápätí architektúra podporuje aj priebeh riadenia implementácie procesov a IT riešení a následne aj ich prevádzku a dodávku služieb. A takto architektúra pomáha "robiť veci správne".

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies