Staňte sa partnerom

Prax enterprise architektúry vo verejnej správe ČR

/ Prednáška
Architektúra úradov / Enterprise Architektúra vo verejnej správe Českej republiky je využívaná niekoľkými rôznymi spôsobmi. Najširšie využitie EA slúži na kontrolu ICT projektov na základe Uznesenia vlády ČR 889/2016 a projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Súbežne vzniká tzv. Národný architektonický plán, ako súhrn architektonických modelov centrálnych prvkov eGovernmentu SR a postupne pribúdajúcich modelov jednotlivých úradov centrálnej štátnej správy aj územnej samosprávy. Enterprise Architektúra slúži (a naďalej bude slúžiť) nielen k navrhovaniu lepších ICT projektov, ale tiež ako základ a východisko ďalších manažérskych metód verejnej správy, najmä riadenia katalógov služieb, optimalizácii procesov, riadenia kvality a výkonnosti verejnej správy.

Pavel Hrabě

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D., BiZZdesign & Vysoká škola ekonomická, Praha, dokončil štúdium Technickej kybernetiky na ČVUT FEL Praha v roku 1989. Po štúdiách pracoval ako IT analytik vo Fakultnej nemocnici v Prahe Motole. Neskôr pracoval ako vedúci pobočky retailovej banky, či ako obchodný/ marketingový manažér niekoľkých menších spoločností. Od roku 1995 Pavel pôsobil v SAP ČR, spočiatku ako poradca riešení SAP R/3,  modulu SD, neskôr Retail a CRM. Následne pracoval ako architekt riešení a manažérsky IT poradca pre významných klientov. Od roku 2007, sa Pavel špecializoval na poradenstvo v oblasti IT stratégií a EA. V roku 2009 začal doktorantské štúdiá s témou EA na VŠE Praha, ktoré dokončil v roku 2015, pričom ešte v roku 2014 Pavel p…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies