• English
SVK
ENG

Jakab František

riaditeľ, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
František JakabDoc. Ing. František Jakab, PhD.

Absolvoval St. Petersburgsky elektrotechnický inštitút. Od roku 1984 pracuje na Katedre počítačov a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, kde v roku 1998 založil uznávané Laboratórium počítačových sietí. Od roku 1999 koordinuje globálnu vzdelávaciu iniciatívu Sieťový akademický program Cisco na Slovensku a v rokoch 2009 až 2013 pôsobil aj ako regionálny programový manažér spoločnosti Cisco zodpovedný za rozvoj programu v 11 štátoch bývalej Ruskej federácie.
Odborne sa špecializuje sa na problematiku počítačových sietí. Viedol celý rad rozvojových projektov spolupráce s praxou na národnej aj medzinárodnej úrovni,. Je autorom viac ako 150 odborných publikácií. Dlhodobo sa aktívne venuje spolupráci akademickej sféry so priemyslom, problematike budovania inovačných centier, centier excelentného výskumu, vedeckých parkov a problematike startupov.
Od roku 2007 pôsobí ako vedúci výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR a vedúci Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie.

Úzko spolupracuje s IT Asociaciou Slovenska v pozícií koordinátora projektu eSkills for Jobs (IT FITNESS TEST).
V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR. Je predsedom Sektorovej rady pre IKT a členom správnej rady Košice IT Valley.

Od roku 2014 je riaditeľom Univerzitného centra inovácii, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva pri TU v Košiciach.

Prednášky spíkra
Kongres ITAPA 2005
Prednáška - Budovanie znalostnej ekonomiky nie je možné bez IT profesionálov
Kongres ITAPA 2004
Prednáška - Odborné vzdelávanie v oblasti IKT pre štátnu sféruTraining in ICT for state sector
Kongres ITAPA 2003
Prednáška - eLearning alebo "blended" learning?
Kongres ITAPA 2003
Prednáška - Ako môžu IT profesionáli vo verejnej správe využiť CNAP
Kongres ITAPA 2002
Prednáška - Sieťový akademický program – model e-learningu vhodný pre slovenské školy (Public private partnership)
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)