Prečo si úrady stále nerozumejú? Príbeh integrácie projektov

/ Keynote
Prečo si projekty stále “nerozumejú”?
Informatizácia spoločnosti, či eGovernment to sú desiatky projektov, ktoré menia vzťah úradov a občanov. Ideálny stav nastane, ak sa jednotlivé elektronické služby spoja na jednom mieste. Zatiaľ je to hudba budúcnosti. Dokedy?

Anotácia: V úvode prezentácie otvoríme tému významu a potreby integrácie v súvislosti s budovaním IS VS a implementáciou elektronických služieb a popíšeme rolu MF SR v integrácii. V ďalších častiach načrtneme prvé integrácie v rámci OPIS-u so stručnou genézou integrácie, identifikáciou problémov pri integrácii a vznik metodiky integrácie. V závere sa budeme venovať aktuálnemu stavu, najčastejším problémom a prvým úspechom integrujúcich sa subjektov.

Prihláste sa na ITAPA Digital Talk: Umelá inteligencia v bežnom živote

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným