Program - Jarná ITAPA/OPIS 2014


21.05.2014
10:00
Norbert Molnár, NASES
Prínos OPIS pre spoločnosť
10:30
Jozef Čapuška, Ministerstvo vnútra SR
Rastislav Rejdovian, Ministerstvo vnútra SR
Kamil Fako, Ministerstvo vnútra SR
Praktické fungovanie eSlužieb v rezorte vnútra
10:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
10:30
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Michal Čudrnák, Slovenská národná galéria, SR
Digitálna galéria
12:45
Michal Ivantyšyn, ITAPA
Čo všetko je verejne dostupné?