Staňte sa partnerom

Peter Holba

TelenetDoctor

Peter pracuje v súčasnosti pre spoločnosť TelenetDoctor ako obchodnotechnický riaditeľ. Je zodpovedný za obchodné aktivity a technologický rozvoj riešenia telemedicínskej platformy na Slovensku. Za ostatných 10 rokov  sa podieľal na implementácii inovatívnych IT projektov pre štátnu správu v zastúpení niekoľkých nadnárodných spoločností ako SOITRON, Hewlett Packard, Oracle. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval vo VÚB ako školiteľ informačných systémov, potom v Slovenskej poisťovni ako riaditeľ odboru systémovej podpory a následne v Accenture ako manažér prevádzky na rôznych outsourcingových projektoch.

 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
 • TelenetDoctor interaktívna preventívna platforma   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Celosvetovo sú systémy zdravotnej starostlivosti na hraniciach svojich ekonomických možností v snahe poskytovať kvalitnú starostlivosť svojmu obyvateľstvu za prijateľné náklady. Výskum v Európe ukázal, že až 50% zdravotných problémov možno vyriešiť pomocou vzdialeného monitorovania pacientov s využitím telemedicínskych technológii.

  Víziou TelenetDoctorᵀᴹ je zavedenie "preventívnej primárnej starostlivosti dostupnej  kedykoľvek a kdekoľvek" prostredníctvom vlastnej, jedinečnej, ľahko prístupnej, cenovo dostupnej, ľahko a intuitívne ovládateľnej Platformy. Táto nepretržite monitoruje vitálne funkcie pacientov podľa individuálne nastavených parametrov podľa potrieb pacienta vychádzajúcich z jeho základného chronického ochorenia.  Tieto jedinečné vlastnosti sa dosahujú spojením najnovších softvérových riešení, najmodernejších technológii s využitím telemetrických zariadení a možnosťou kontinuálneho vyhodnocovania nameraných hodnôt. Platforma, obsahujúca aj varovný systém, dokáže (inter-)aktívne, prostredníctvom SMS a/aj emailu, rozoslať varovné oznámenia určenému poskytovateľovi v prípade, že sa nameraný parameter vymyká nastaveným hraničným hodnotám. TelenetDoctorᵀᴹ prispieva k udržiavaniu nepostradateľného vzťahu medzi lekárom a pacientom a k zefektívneniu ich vzájomnej interakcie. Pre minimalizáciu implementačných nákladov využíva TelenetDoctorᵀᴹ existujúcu internetovú a komunikačnú infraštruktúru. Pre jednoduchosť používania, pohodlie užívateľov a efektívnosť sú funkcie systému dostupné cez smartfóny, tablety, laptopy alebo PC.

  Platforma monitoruje vitálne parametre, ktoré sú relevantné pre pacientov trpiacich chronickými ochoreniami. Je „open-front“ aj „open-end“ umožňujúcich jej modularitu a flexibilitu v zavádzaní ďalších parametrov s príslušnými zdravotníckymi meracími zariadeniami na základe požiadaviek a spätnej väzby od jej užívateľov.  Implementácia systému TelenetDoctorTM podporuje kľúčové piliere zdravotného systému, a to:

  1.           Ľudské zdroje v zdravotníctve
  2.           Poskytovanie služieb a zlepšovanie kvality
  3.           Medicína a technológie
  4.           Úspora nákladov

  Videozáznam
   

 • Národná evidencia vozidiel   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
  Prvýkrát v histórii Slovenska sa spúšťajú viaceré významné projekty eGovernmentu služby pre občanov. K takýmto projektom patrí Národná evidencia vozdiel - inteligentné policajné autá. Podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák a Peter Holba (SOITRON) predstavia tento unikátny systém na identifikáciu vozidiel.


     Ukážka z prípravy reportáže k projektu


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies