Staňte sa partnerom

TelenetDoctor interaktívna preventívna platforma

/ Prednáška

Celosvetovo sú systémy zdravotnej starostlivosti na hraniciach svojich ekonomických možností v snahe poskytovať kvalitnú starostlivosť svojmu obyvateľstvu za prijateľné náklady. Výskum v Európe ukázal, že až 50% zdravotných problémov možno vyriešiť pomocou vzdialeného monitorovania pacientov s využitím telemedicínskych technológii.

Víziou TelenetDoctorᵀᴹ je zavedenie "preventívnej primárnej starostlivosti dostupnej  kedykoľvek a kdekoľvek" prostredníctvom vlastnej, jedinečnej, ľahko prístupnej, cenovo dostupnej, ľahko a intuitívne ovládateľnej Platformy. Táto nepretržite monitoruje vitálne funkcie pacientov podľa individuálne nastavených parametrov podľa potrieb pacienta vychádzajúcich z jeho základného chronického ochorenia.  Tieto jedinečné vlastnosti sa dosahujú spojením najnovších softvérových riešení, najmodernejších technológii s využitím telemetrických zariadení a možnosťou kontinuálneho vyhodnocovania nameraných hodnôt. Platforma, obsahujúca aj varovný systém, dokáže (inter-)aktívne, prostredníctvom SMS a/aj emailu, rozoslať varovné oznámenia určenému poskytovateľovi v prípade, že sa nameraný parameter vymyká nastaveným hraničným hodnotám. TelenetDoctorᵀᴹ prispieva k udržiavaniu nepostradateľného vzťahu medzi lekárom a pacientom a k zefektívneniu ich vzájomnej interakcie. Pre minimalizáciu implementačných nákladov využíva TelenetDoctorᵀᴹ existujúcu internetovú a komunikačnú infraštruktúru. Pre jednoduchosť používania, pohodlie užívateľov a efektívnosť sú funkcie systému dostupné cez smartfóny, tablety, laptopy alebo PC.

Platforma monitoruje vitálne parametre, ktoré sú relevantné pre pacientov trpiacich chronickými ochoreniami. Je „open-front“ aj „open-end“ umožňujúcich jej modularitu a flexibilitu v zavádzaní ďalších parametrov s príslušnými zdravotníckymi meracími zariadeniami na základe požiadaviek a spätnej väzby od jej užívateľov.  Implementácia systému TelenetDoctorTM podporuje kľúčové piliere zdravotného systému, a to:

1.           Ľudské zdroje v zdravotníctve
2.           Poskytovanie služieb a zlepšovanie kvality
3.           Medicína a technológie
4.           Úspora nákladov

Videozáznam
 

Boris Bánovský

TelenetDoctor
MUDr. Boris Bánovský promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atestáciu získal v odbore všeobecná chirurgia. Klinickú medicínu praktizoval na Klinike úrazovej chirurgie Nemocnice akad. Dérera na Kramároch (dnes súčasť UNB). Počas 14-tich rokov pracovnej kariéry pôsobil v súkromnom sektore, pracoval vo vedúcich predajných a marketingových pozíciách s lokálnym aj regionálnym presahom pre nadnárodnú firmu zaoberajúcou sa vývojom a predajom zdravotníckych zariadení, a technológii. V rokoch 2016 až 2018 pracoval na vedúcich pozíciách v rámci štruktúr slovenského zdravotníctva. Organizačne sa podieľal a viedol konferencie v kompetencii Ministerstva zdravotníctva počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  V súčasnosti sa podieľa na…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Holba

TelenetDoctor
Peter pracuje v súčasnosti pre spoločnosť TelenetDoctor ako obchodnotechnický riaditeľ. Je zodpovedný za obchodné aktivity a technologický rozvoj riešenia telemedicínskej platformy na Slovensku. Za ostatných 10 rokov  sa podieľal na implementácii inovatívnych IT projektov pre štátnu správu v zastúpení niekoľkých nadnárodných spoločností ako SOITRON, Hewlett Packard, Oracle. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval vo VÚB ako školiteľ informačných systémov, potom v Slovenskej poisťovni ako riaditeľ odboru systémovej podpory a následne v Accenture ako manažér prevádzky na rôznych outsourcingových projektoch.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies