Staňte sa partnerom

Ako splniť požiadavky na ochranu súkromia (osobných údajov)

/ Prednáška
To najcennejšie, čo máme

Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?
Bude to umenie nemožného. A bude to drahé. Zosúladiť ochranu záujmov firiem a zároveň neporušiť súkromie je skutočnou výzvou. Zapojte sa do tejto diskusie. Spolu nám rozmýšľanie pôjde lepšie.


Anotácia:
Ochrane súkromia a osobných údajov sa venuje veľká pozornosť. Existujúce ale aj pripravované legislatívne opatrenia budú pre firmy a štát čoraz väčšou záťažou. Trendy rozvoja informačných systémov sa pritom uberajú takým smerom, že zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy bude komplikované až nemožné. Nájsť technické riešenie na ochranu záujmov firmy a neporušiť pritom podmienky súkromia (osobných údajov) bude drahé.

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies