Program - Kongres ITAPA 2013: Putting IT together


12.11.2013
08:30
Robert Kaliňák, Ministerstvo vnútra SR
Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
08:30
Dušan Čaplovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
08:30
Theodore Sedgwick, Spojené štáty americké
Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA na Slovensku
08:30
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:40
Vojtech Bálint, DXC Technology
Mobilná lustrácia a overovanie dokladov
12:50
Jaroslava Schmidtová, Newton Technologies
Hlasové technologie ve státní správě
14:00
Mário Minarovský,
Od pilotu k univerzálnej službe
14:00
Michal Ševčík, DXC Technology
Je eID multiplatformové?
14:00
Stanislav Straka, Softec
Mária Hulmanová, MPSVR SR
Elektronické formuláre v sociálnej oblasti – ako na to s ÚPVS
14:00
14:00
Roman Vavrík, Slovak Telekom
Cloudové riešenia pre štátnu správu
14:00
Marek Paščák, DATALAN
Marek Fabrika, Technická univerzita vo Zvolene
Virtuálna jaskyňa na Technickej univerzite vo Zvolene. Moderná výučba v praxi
14:00
Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions
PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je kľúčom
14:00
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Model budúceho eGov cloudu na Slovensku – prínosy a riziká
14:00
Ján Kuruc, Anext , a.s.
Reporting vo verejnej správe
14:00
14:00
Milan Paštrnák, DXC Technology
Big Data v verejnom sektore
14:00
14:00
13.11.2013
09:10
Jana Šajtyová, Asseco Solutions
Veronika Bódiová, Úrad BSK
Regionálna pokladnica – nástroj pre riadenie a plánovanie
09:25
Miroslav Novák, DATALAN
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Mobilita pre záchranu malých pacientov
09:40
Gordon Smith, Debt Management & Banking HM Revenue & Customs
Nová generácia služieb vymáhania pohľadávok
11:15
Michal Ohrablo, Embassy of Innovators
Úvodné slovo: Michal Ohrablo (PMI Slovakia Chapter)
11:15
Tomáš Mesároš, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vízia inteligentnej dopravy
11:15
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Digitálna galéria
11:15
Martina Polčíková, Slovenský filmový ústav
Národný projekt Digitálna audiovízia
13:30
Peter Ágh, Asociácia prednostov miestnych samospráv SR
Úvodné slovo: Peter Ágh, Asociácia prednostov Slovenska
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo: Milan Ištván
13:30
Danica Kelečínová , Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Benjamín Würfl, Atos IT Solutions and Services
Informačný systém služieb zamestnanosti: Rok v prevádzke a čo ďalej?
13:30
13:30
Katarína Leitmannová, ÚGKK SR
Referenčné údaje ZBGIS cez internet
13:30
Peter Skirka, VITA software, s.r.o.
Ivana Havlíková, VITA software
Elektronické stavebné konanie – dopad na samosprávu
13:30
Peter Polák, Softec
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI
Ako som sa porozprával so starostom
13:30
13:30
13:30
Jana Šajtyová, Asseco Solutions
Veronika Bódiová, Úrad BSK
Ekonomické systémy vo verejnej správe