Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2013: Putting IT together


07:30
Registrácia účastníkov/Ranná káva
08:30
Slávnostné otvorenie Kongresu ITAPA 2013
08:30
Dušan Čaplovič, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
08:30
Theodore Sedgwick, Spojené štáty americké
Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA na Slovensku
08:30
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
09:15
Spúšťanie kľúčových projektov
12:40
Nové technológie
12:40
Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions
Revolučná technológia identifikácie
12:50
Jaroslava Schmidtová, Newton Technologies
Hlasové technologie ve státní správě
14:00
Sekcie
Výzvy eGovernmentu
Sekcia za bude venovať aktuálnym výzvam, ktorým čelí, resp. v krátkom čase bude čeliť verejná správa na Slovensku. Ide predovšetkým o pomerne dlho diskutovanú , v praxi však zatiaľ nie veľmi využívanú, oblasť využitia cloudov vo verejnej správe, ale tiež o iné témy, ako sú tzv. otvorené dáta a využívanie dát pre rozhodovaní  a kontrole vo verejnej správe.
14:00
Michal Ševčík, DXC Technology
Je eID multiplatformové?
14:00
Stanislav Straka, Softec
Mária Hulmanová, MPSVR SR
Elektronické formuláre v sociálnej oblasti – ako na to s ÚPVS
14:00
Roman Vavrík, Slovak Telekom
Cloudové riešenia pre štátnu správu
14:00
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Model budúceho eGov cloudu na Slovensku – prínosy a riziká
14:00
Ján Kuruc, Anext , a.s.
Reporting vo verejnej správe
14:00
eGovernment nielen v štátnej správe a Inovácie a vzdelávanie
14:00
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Od pilotu k univerzálnej službe
14:00
Marek Paščák, DATALAN
Marek Fabrika, Technická univerzita vo Zvolene
Virtuálna jaskyňa na Technickej univerzite vo Zvolene. Moderná výučba v praxi
14:00
Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions
PalmSecure Biometric Technology - Vaša ruka je kľúčom
14:00
Milan Paštrnák, DXC Technology
Big Data v verejnom sektore
14:00
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
Európska komisia spustila v nedávnej minulosti doslova revolúciu v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a aktuálne platná nová legislatíva úplne zmenila spôsob a procesy, ktorými či už firmy alebo inštitúcie verejnej správy nakladajú s osobnými údajmi. Z tohto dôvodu nie je možné túto kľúčovú tému na ITAPE v žiadnom prípade opomenúť. Sekcia sa bude venovať taktiež tradične otázke bezpečnosti v oblasti IT – gestor zákona o informačnej bezpečnosti predstaví jeho návrh a ochrany pre a o najnovších spôsoboch ochrany dát a zabezpečenia proti cyber hrozbám auditórium oboznámi  najdôležitejší hráč slovenskej internetovej ekonomiky.
15:30
Coffee-break
15:50
Stredoeurópsky okrúhly stôl
12:55
Obed
10:30
Coffee-break


Nastavenie súborov cookies