Staňte sa partnerom

Elektronické formuláre v sociálnej oblasti – ako na to s ÚPVS

/ Prednáška
Ako na to – aby elektronické formuláre naozaj pomáhali

Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Súčasne platné zákony a štandardy priamo neurčujú jediný spôsob realizácie elektronických služieb. Štátom sú určené len základné ohraničenia, ktoré majú zabezpečiť, aby bolo takéto podanie právne akceptované. Voľba použitých technológii a princípov je tak ponechaná v rukách jednotlivých poskytovateľov týchto služieb.
Táto krátka prednáška predstaví jednu z možností „ako na to“. Stručne popíše proces od podania až po jeho spracovanie s využitím služieb Ústredného portálu verejnej správy.


Anotácia:
Operačné programy informatizácie spoločnosti majú zvyčajne za úlohu sprístupniť rôzne elektronické služby občanom, či už súkromným osobám alebo podnikateľským subjektom. Na zrealizovanie takýchto elektronických služieb sa často využívajú rôzne elektronické formuláre.
Ako jednotný prístupový bod pre občanov bol vytvorený Ústredný portál verejnej správy, ktorý obsahuje aj sadu štandardných služieb podporujúcich samotný proces elektronického podania a doručovania elektronických písomností. Aby nebolo potrebné neustále riešiť opakujúce sa problémy v rôznych systémoch, je žiaduce, aby sa tieto štandardné služby ÚPVS využívali v čo najväčšej miere.


Mária Hulmanová

MPSVR SR
Ing. Mária Hulmanová ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor elektronické počítače. Po skončení štúdií začala pracovať v Ústave technickej kybernetiky SAV v oblasti digitalizácie a návrhu dosiek s plošnými spojmi. Od roku 2001 pracuje na MPSVR SR v oblasti informačno-komunikačných technológií, má niekoľkoročné skúsenosti z implementácie informačných systémov a projektového riadenia. V súčasnej dobe je projektovým manažérom pre projekt Elektronické služby MPSVR SR.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Stanislav Straka

Softec
Straka Stanislav pracuje vo firme Softec ako  senior vývojár. V spoločnosti pracuje od roku 2000 a podieľal sa na viacerých projektoch zameraných hlavne na agendové systémy vo verejnom sektore. Rovnako má bohaté skúsenosti s vývojom automatizovaných migračných procedúr, webových služieb, tvorby tlačových výstupov, má dlhodobú prax z vedenia vývojových tímov. Špecializácia: Databázy: Oracle, MSSQL Server Programovacie jazyky a technológie: C++, Java, JEE, HTML, JSP, ASP, PHP, XML, XSLT, SOA Certifikáty: ORACLE PL/SQL Developer Certified associate APMG PRINCE2 Foundation + Practitioner
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies