Staňte sa partnerom

Zavedenie služby centrálne spracovanie úhrad za zdravotné výkony

/ Prednáška
Technológie, nástroje a procesy IT projektu musia byť primerané zámeru projektu. Nesmú byť brzdou, obmedzením, spomalením. Musia zlepšiť, zefektívniť a zrýchliť existujúce procesy. Budú zdôraznené rozdiely pri implementovaní obdobných projektov v štátnej a súkromnej sfére v používaných technológiách, nástrojoch a procesoch. Budú uvedené príklady limitov a rozdielov v zákonoch uplatňovaných pre súkromný a štátny sektor a ich dopad na realizáciu projektov.
Projekt elektronických služieb musí byť od začiatku postavený na preukázaní ekonomickej výhodnosti. Bude poukázané na vplyv atraktívnosti, legislatívy, technológií na efektívnosť a rentabilitu. Elektronické služby nemôžu byť vnímané len ako "automatizácia" existujúcich papierových procesov. Táto cesta neprinesie zlepšenie, naopak aplikovanie nových technológií na staré procesy predraží celú realizáciu. Nové technológie=nové procesy=zmena prístupu a myslenia zamestnancov a používateľov je predpoklad zjednodušenia celého systému a predpokladom efektívnosti nasadenia.
 

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies