Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky


08:50
Slávnostné otvorenie Medzinárodného kongresu ITAPA 2012
08:55
Hao Chun Tai, Komisia pre výskum, vývoj a hodnotenie, exekutívna zložka Yuan, Taiwan, R.O.C.
Stav a vyhliadky e-Governmentu na Taiwane (Hao Chun Tai, RDEC)
08:45
Peter Komorník, Instando
Predstavenie Instant feedback
11:05
Coffee-break
13:00
Obed
14:55
Coffee-break
14:40
Trendy Cloud Computingu
14:40
10:15
gCloud v britskej štátnej správe
10:15
Richard Knowles, Hewlett-Packard UK
gCloud v britskej štátnej správe
10:45
Tradične moderná cirkev. Vízia používania elektronických služieb v Katolíckej cirkvi na Slovensku.
11:30
Sekcia 1
Budovanie základných komponentov eGovernmentu
Hlavnou misiou OPIS-u je dobudovanie základných komponentov eGovernmentu. Tento panel sa bude venovať ich aktuálnemu stavu a je určený na prezentáciu projektov ako Register právnických osôb, Register adries, Ústredný portál verejnej správy, či Integrované obslužné miesta. Prečo je interoperabilita často neznámy pojem v našich riešeniach?

Partneri panelu:
HP
Asseco
SWAN
ATOS
11:30
Michal Ševčík, DXC Technology
eID ako kľúč od eGovernmentu
11:30
Michal Polehňa, Asseco Central Europe,a.s.
Štyri valce pod kapotou českého eGovernmentu
11:30
11:30
Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o.
Slovensko a výzva zvaná eGovernment
Ako manažovať dobrý IT projekt?
Projektový manažment je to, čo v konečnom dôsledku odlišuje úspešné projekty od neúspešných. A faktom ostáva, že na Slovensku nemáme len úspešné IT projekty. Sekcia sa preto zameriava na konkrétne príklady manažmentu neúspešných a úspešných projektov. Príklady najlepších projektov sa pokúsia zhrnúť zlaté pravidlá projektového manažmentu.

Partneri panelu:
EMM
HP
Novitech
Soitron
Cloud Computing v praxi
O riešeniach postavených na modeli Cloudu sa hovorí už dlho - aké sú skutočné prekážky ich zavedenia? Výzvy na znižovanie nákladov sú stále aktuálnejšie - je možné prelomiť nedôveru užívateľov v štátnej správe? Sú pre verejnú správu v súčasnosti vhodnejšie cloudové služby alebo cloudové úložiská a výpočtové kapacity? Je na takéto riešenia pripravená legislatíva? Aké možnosti a limity financovania cloudových riešení sú spojené s OPIS? Je súčasná jednotná politická príslušnosť rezortov jedinečnou príležitosťou pre zavádzanie cloudových riešení? Panel bude venovaný aktuálnym svetovým trendom a možnostiam pre Slovensko.

Partneri panelu:
Interway
ATOS
Microsoft
11:30
Peter Kišša, InterWay
Government Cloud
11:30
Peter Trajlinek, Atos IT Solutions and Services
Cloud je (najmä) služba
11:30
Ján Paulech, Microsoft Slovakia, s.r.o.
Výhody cloudových riešení na platforme Microsoft
11:30
Pin-jung Chiang, Chunghwa Telecom
Public Private Partnership
Vzdelávanie a IKT priemysel
Otázka lepšieho prepojenia vzdelávania a praxe je na Slovensku povinnou súčasťou rétoriky každého ministra školstva, hospodárstva a financií. Ako však funguje toto prepojenie v praxi v oblasti informačných technológií? Vznikli úspešné príklady fungujúcej symbiózy IT priemyslu, vzdelávacích inštitúcií, resp. štátnych inštitúcií a samospráv vďaka alebo napriek podmienkam, ktoré sú na Slovensku? Podľa štatistických informácií, je najmenej nezamestnaných absolventov medzi študentmi informačných technológií. Znamená to, že potreba firiem je dostatočne pokrytá? Ak nie, chýba nám kvantita alebo kvalita alebo obidvoje?

Partneri panelu: 
Microsoft
CGI - Logica
11:30
Ľudovít Molnár, FIIT STU
Vzdelávanie a IKT priemysel
11:30
Branislav Opaterný, Logica Slovakia, s. r.o.
Elektronické maturity
11:30
Dušan Meško, Univerzita Komenského v Bratislave
Digitálna realita – a čo ďalej vo vzdelávaní?
11:30
11:30
14:00
Dánske inovačné centrum pre e-Biznis a Easy Trade Initiative
14:00
Jan Overgaard , IBIZ-Centrum, Dánsky technologický inštitút
Dánske inovačné centrum pre e-Biznis a Easy Trade Initiative
15:30
Sekcia 2
Inovatívne eGov riešenia
Inovatívnych riešení v eGov je množstvo, spomeňme len rozširovanie služieb založených na mobilných platformách, inteligentné snímače, či share centrá. Dnešné inovácie sa stanú základom projektov zajtrajška.

Partneri panelu:
Softec
Anext
Datalan
Úspešné projekty a efektívna verejná správa
Elektronizácia verejnej správy, elektronické služby pre občanov a podnikateľov, eGovernment sú často skloňované slová v súvislosti so zlepšovaním konkurencieschopnosti a lepším životom na Slovensku. Aká je však realita? Existujú vôbec úspešné projekty? Tu sa dozviete, že zatiaľ je ich pomenej, ale predsa len existujú a aj to, čo pre nás prinášajú.

Partneri panelu:
ATOS
Asseco
HP
Corinex
15:30
Christian Vindinge Rasmussen, Ministerstvo financií Dánsko
Martin Beňo, GS1 Slovakia
Elektronické faktúry na križovatke, PEPPOL výsledky a budúcnosť
15:30
Danica Kelečínová , Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Benjamín Würfl, Atos IT Solutions and Services
Nasadenie Informačného systému služieb zamestnanosti pre UPSVAR
15:30
Jaroslav Gašinec, Asseco Central Europe,a.s.
Efektívne riadenie s využitím nástrojov Business Intelligence
15:30
Správa financií - dane, clá, odvody
Základom dobrého fungovania štátu je efektívne spravovanie financií na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. Súčasný systém výberu daní, ciel a odvodov predstavuje veľkú záťaž pre podnikateľov aj pre štátnu správu a jeho komplikovanosť má za následok vysoké percento únikov na daniach a clách. Napriek niektorým zlepšeniam a zjednodušeniam je stále potrebná komunikácia s niekoľkými inštitúciami, z ktorých každá má svojej postupy, formuláre a bankové účty. Panel predstaví projekty, ktoré majú za cieľ zjednotenie a výrazné zjednodušenie výberu daní, ciel a odvodov.

Partneri panelu:
Oriwin
SCB
EMM
Digitálna agenda pre Európu: plány a doterajší pokrok
Od spustenia Digitálnej agendy pre Európu sa podarilo dosiahnuť významný posun vpred, čo reflektuje aj nedávna hodnotiaca správa. Workshop sa zameria na celkový stav digitálnej agendy v EÚ, na špecifickú situáciu Slovenska a jeho hlavné úspechy a rezervy na národnej úrovni. Pozornosť obráti aj na všeobecné plány pre budúce akcie na európskej úrovni, so špeciálnym dôrazom na tie, ktoré sa viažu na Slovensko, ako napríklad národné plány na rozvoj broadbandu a pomoc, ktorú v tejto oblasti ponúkajú rôzne finančné nástroje EÚ, najmä na plány v rámci Viacročného finančného rámca na roky 2014-2020, Nástroja na prepojenie Európy a na príležitosti, ktoré ponúkajú štrukturálne fondy.
Workshop sa bude venovať i témam ako eZručnosti, Európska stratégia pre cloudcomputing a plány na podporu výskumu a inovácií v oblasti IKT  v rámci programu Horizont 2020.

Panelisti:    
- Luis Rodriguez-Rosello (Vedúci oddelenia DG-CONNECT E1 "Sieťové technológie", Európska komisia, "ambasádor" Digitálnej agendy pre Slovensko
- Carl-ChristianBuhr, člen kabinetu podpredsedníčky EK NeelieKroesovej, komisárky pre Digitálnu agendu
- Rastislav Luby, Regulačná koordinácia sietí a služieb elektronických komunikácií, DG-CONNECT, Európska komisia
-  Peter Pellegrini (štátny tajomník Ministerstva financií SR, "Digitálny šampión" pre Slovensko)
15:30
Luis Rodriguez-Rosello ,
Privítanie a úvod
15:30
Andrej Kolesík, Národná rada SR
Ivan Štefanec, SME Europe
Digitálna agenda pre Európu na Slovensku, politická perspektíva
15:30
Ivan Fecenko, DG-REGIO, Európska komisia
Luis Rodriguez-Rosello ,
Rozvoj broadbandu: príležitosti, ktoré poskytujú štrukturálne fondy
15:30
15:30
Luis Rodriguez-Rosello ,
Boris Miškovič, Ministerstvo financií SR
Záverečné zhrnutie
14:15
Zrno a plevy – hľadanie ozajstnej hodnoty v iniciatívach e-participácie
14:15
Christine Leitner, Centrum pre európske orgány verejnej správy
Zrno a plevy – hľadanie ozajstnej hodnoty v iniciatívach e-participácie
09:20
Stav a vyhliadky e-Governmentu na Slovensku (Pavel Bojňanský, MF SR a Norbert Molnár, ÚV SR)
09:20
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Norbert Molnár, NASES
Stav a vyhliadky e-Governmentu na Slovensku
08:45
Úvodné slovo Lucie Muškovej, ITAPA
08:00
Registrácia účastníkov
14:30
Zmena energetickej paradigmy a SmartGrid – skúsenosti z ČEZ
14:30
František Müller, ČEZ Měření, s.r.o.
Zmena energetickej paradigmy a SmartGrid – skúsenosti z ČEZ
09:55
Konsolidácia komunikačnej infraštruktúry Ministerstva vnútra
09:55
Pavol Németh, Soitron
Andrej Jakubička, Ministerstvo vnútra SR
Konsolidácia komunikačnej infraštruktúry Ministerstva vnútra
09:40
Digitálna agenda pre Európu - Kde sa nachádzame? (Carl-Christian Buhr, EK)
09:40
Carl-christian Buhr, Európska komisia, Úrad pre digitálnu agendu
Digitálna agenda pre Európu - Kde sa nachádzame?


Nastavenie súborov cookies