Program - Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky


24.10.2012
08:45
Lucia Kondáš, ITAPA
Lucia Mušková, ITAPA
08:45
Peter Komorník, Instando
Predstavenie Instant feedback
11:30
Peter Kišša, InterWay
Government Cloud
11:30
Michal Ševčík, DXC Technology
eID ako kľúč od eGovernmentu
11:30
Ľudovít Molnár, FIIT STU
Vzdelávanie a IKT priemysel
11:30
Michal Polehňa, Asseco Central Europe,a.s.
Štyri valce pod kapotou českého eGovernmentu
11:30
Branislav Opaterný, Logica Slovakia, s. r.o.
Elektronické maturity
11:30
Peter Trajlinek, Atos IT Solutions and Services
Cloud je (najmä) služba
11:30
Ján Paulech, Microsoft Slovakia, s.r.o.
Výhody cloudových riešení na platforme Microsoft
11:30
Dušan Meško, Univerzita Komenského v Bratislave
Digitálna realita – a čo ďalej vo vzdelávaní?
11:30
Jozef Balun, NOVITECH
Faktory úspešného projektu
11:30
Milan Ďurana, Hewlett-Packard Slovakia
Elektronické osvedčenia o evidencii motorových vozidiel
11:30
11:30
11:30
Pin-jung Chiang, Chunghwa Telecom
Public Private Partnership
11:30
11:30
Arpád Takács, Výskumný ústav spojov, n. o.
Slovensko a výzva zvaná eGovernment
15:30
Christian Vindinge Rasmussen, Ministerstvo financií Dánsko
Martin Beňo, GS1 Slovakia
Elektronické faktúry na križovatke, PEPPOL výsledky a budúcnosť
15:30
15:30
Luis Rodriguez-Rosello ,
Privítanie a úvod
15:30
Jozef Chamraz, ANEXT
Rastislav Rehák, ANEXT
Liferay portál - váš priateľský web
15:30
Andrej Kolesík, Národná rada SR
Ivan Štefanec, SME Europe
Digitálna agenda pre Európu na Slovensku, politická perspektíva
15:30
Danica Kelečínová , Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Benjamín Würfl, Atos IT Solutions and Services
Nasadenie Informačného systému služieb zamestnanosti pre UPSVAR
15:30
15:30
Ján Budinský, Slovak Credit Bureau
Elektronická komunikácia medzi bankami a exekútormi
15:30
Jaroslav Gašinec, Asseco Central Europe,a.s.
Efektívne riadenie s využitím nástrojov Business Intelligence
15:30
Ivan Fecenko, DG-REGIO, Európska komisia
Luis Rodriguez-Rosello ,
Rozvoj broadbandu: príležitosti, ktoré poskytujú štrukturálne fondy
15:30
15:30
15:30
Luis Rodriguez-Rosello ,
Boris Miškovič, Ministerstvo financií SR
Záverečné zhrnutie
25.10.2012
08:30
Miroslav Drobný, eSlovensko
Pohľad ZISS na OPIS
08:30
08:30
Peter Skirka, VITA software, s.r.o.
Informatizácia stavebných úradov
10:30
Aleš Kučera, Novell-Praha, s.r.o.
eGON v roku 2012
10:30
Hao Chun Tai, Komisia pre výskum, vývoj a hodnotenie, exekutívna zložka Yuan, Taiwan, R.O.C.
Ivan Ištvánffy, NASES
Úvodné slovo
10:30
Peter Ágh, Asociácia prednostov miestnych samospráv SR
Úvodné slovo
10:30
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Tibor Hajdu, Arcibiskupský úrad
Projekt Ecclesia
10:30
10:30
Ivan Ištvánffy, NASES
Pin-jung Chiang, Chunghwa Telecom
Broadband medzi programovými obdobiami
10:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ken Wang, RDEC
Ústredný portál verejnej správy
10:30
Jyh Shan Lu, Ministerstvo financií, Taiwan
Martina Behuliaková, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Best Practices - eInvoice system
10:30
Mariana Hurná, Mestský úrad Prešov
Otvorené mesto – jednoducho a efektívne
10:30
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Aktivity štátu v oblasti interentovej bezpečnosti
10:30
Pavel Burkalo, QBSW CZECH, s.r.o.
Efektívne mobilné riešenia pre moderné samosprávy
10:30
Zuzana Hečko, Allen & Overy
Ochrana osobných údajov a open data
10:30
10:30
Ľubomír Mindek, CSC Computer Sciences, spol. s r.o.
Občan nemusí žiadať o niečo na čo má nárok!
10:30
Peter Kočiško, Corinex
Obecné peniaze pod kontrolou
10:30
10:30
10:30
Roman Russev, Microsoft Slovakia s.r.o.
Digital lifestyle v enterprise prostredí
15:15
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo
15:15
Ivan Štefanec, Skupina slovensko-taiwanského priaťelstva
Úvodné slovo
15:15
Katharina Schleidt, Umweltbundesamt (Federal Environment Agency – Austria)
INSPIRE v Rakúsku, príklad online služby pre občanov
15:15
Oľga Alagayerová, ITAS
Informatizácia a EU fondy 2014-2020
15:15
Irina Zálišová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA)
IKT monitor a európska Digitálna agenda
15:15
Ľuboš Černý, Ministerstvo zdravotníctva SR
eHealth služby
15:15
Vladislav Štefanec, Slovensko-Taiwanskej obchodnej komory
Obchodná spolupráca, úspechy a príležitosti – porovnanie Slovenska a Taiwanu
15:15
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Marek Žiačik, SAŽP
Národná Infraštruktúra Priestorových Informácií v SR: Status, výstupy a výzvy
15:15
Slavomír Gnip, Softec
Zuzana Vallová, Národné centrum zdravotníckych informácií
Zber, analýza a vyhodnocovanie údajov v NCZI
15:15
Barbora Gonzalez Jáuregui, SARIO
Najlepšie postupy – prípad spoločnosti Delta
15:15
Dagmar Kusendová, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, PRIF UK
Róbert Fencík, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Geoinformatizácia verejnej správy Slovenska – jej súčasné prínosy a straty pre jednotlivé rezorty
15:15
15:15
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Pavel Kubů, Intel
Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov
15:15
Renáta Kiselicová, Slovenská asociácia grantových poradcov
Skúsenosti prijímateľov so štrukturálnymi fondami
15:15
15:15
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové programovacie obdobie z hľadiska vlády SR