Staňte sa partnerom

Marketing a ďalšie podporné nástroje ako súčasť zavedenia IT projeku

/ Prednáška
Dobrý zámer a technologické riešenie je nutný ale nepostačujúci prvok úspešného projektu. Už pred začiatkom projektu je premyslieť a pripraviť ďalšie podporné nástroje vo forme motivácie vlastných zamestnancov pri zavedení projektu, prípravy cieľovej skupiny používateľov (odborná príprava, motivácia, komunikácia). Je dôležité premyslieť správne načasovania spustenia projektu a jeho zavedenie do prevádzky. Je potrebné pripraviť sa na dostatočne dlhé  prechodné obdobie, počas ktorého užívatelia zvládnu nové postupy a získajú návyky. Dôležitosť komunikácie s budúcimi používateľmi pri riešení prevádzkových problémov (helpdesk a jeko kapacita, odbornosť). V príkladoch budú porovnané dve rôzne skupiny používateľov a zvládnutie dvoch nových elektronických služieb.

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies