Staňte sa partnerom

Efektívne mobilné riešenia pre moderné samosprávy

/ Prednáška
Prenosné, personalizované a presne lokalizované. To sú atribúty mobilných aplikácií, ktoré robia klasický koncept e-Governmentu beznádejne zastaraným. Veď, kto by už dnes spoliehal na PC, keď môže adekvátne komunikovať cez svoj mobilný telefón, ktorý je k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek? Dnes už takmer 70 % predaných mobilov umožňuje využitie „smart“ aplikácií. Tieto aplikácie bývajú veľmi intuitívne a používať sa ich naučí takmer každý. Významne tak stúpa počet ľudí, s ktorými môže samospráva komunikovať cez ich mobilné zariadenia. Ale nejedná sa len o počet komunikujúcich. To ani zďaleka nie. Skutočný potenciál mobilných aplikácií v spočíva totiž v ich vyššej funkcionalite. Mobilné aplikácie umožňujú nielen okamžitú a presnú lokalizáciu v priestore. Prinášajú aj ďalší potenciál využitia pre organizácie v pôsobnosti samosprávy, ako napríklad pre odťahové služby, mestskú políciu a pod. Jeden z najlepších príkladov využitia lokalizačnej schopnosti predstavuje projekt City monitor, vďaka ktorému obyvatelia môžu cez mobil nahlasovať a komunikovať problémy a požiadavky v meste. Samospráva naopak dokáže tieto požiadavky efektívne spravovať a riešiť. Zo skúseností niektorých miest v Českej republike, kde sa projekt aplikoval, sa ukazuje, že zapojením obyvateľov do projektu významne klesajú administratívne náklady i čas potrebný na vyriešenie problému a zároveň rastie spokojnosť obyvateľov. Naopak aplikácie Občan v meste či Turista v meste sú ideálnym nástrojom na poskytovanie informácií od samospráv smerom k obyvateľov či návštevníkom a ich lepšiu orientáciu v meste/ regióne bez potreby Internetového pripojenia. Využitie mobilných aplikácií je však oveľa širšie a ich rastúci význam pre samosprávy na kongrese ITAPA 2012 ozrejmí Pavel Burkalo zo spoločnosti QBSW, a.s.

Pavel Burkalo

QBSW CZECH, s.r.o.
Vzdelanie: 1995-2000 Vysoká škola ekonomická v Prahe, odbor Národné hospodárstvo Profesionálna prax: 2009-2011 E&I EMIRATES LLC- Technický manažér a manažér predaja 2003-2009 ICT group- Businees Development Manager 1999-2002 Alten group- Business and Sales Development Manager
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies