Elektronický podpis a jeho použitie - mýty a realita

/ Prednáška
V súčasnosti sa čoraz častejšie diskutuje o elektronickom podpise a jeho potrebnosti pre budovanie eGovernmentu. Mnohokrát sa objavujú názory, že práve elektronický podpis je brzdou eGovernmentu. Cieľom príspevku je analyzovať požiadavky eGovernmentu z hľadiska procesov a požiadaviek na elektronickú formu výkonu verejnej správy. Následne sa analyzujú možnosti riešenia a ako jedna z možností je analyzovaná aj elektronický podpis. Samostatná časť príspevku sa venuje „mýtom“ o elektronickom podpise a názoru na skutočný stav a podstatu týchto „mýtov“.
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným